partners

“Changing business partners all the time means you'll never experience the value of a long-term partnership.”

Contract management

 • opzetten contractbeheer
 • kansen zien om bij te dragen aan de strategie
 • risk analyse van lopende contracten
 • opstellen nieuwe uitgangspunten voor contracten

Waarom deze training?

Door een professioneel contractbeheer worden risico’s voor de bedrijfsvoering inzichtelijk gemaakt. Proactief kan men sturen op het al dan niet voortzetten of aanpassen van contracten in lijn met de eigen uitgangspunten. Men zit zelf aan het stuur. Er wordt geïdentificeerd welke contracten vitaal zijn voor de bedrijfsvoering, de onderlinge afhankelijkheden tussen contracten en bijbehorende budgethouders. Contractbeheer kan tevens leiden tot enorme kostenbesparingen en zijn een vitaal onderdeel van leveranciersmanagement.

Programmapunten

 • nut en noodzaak van contractbeheer
 • risk analyse en contractbeheer
 • opzetten contractbeheer
 • leveringsvoorwaarden beoordelen en sturen
 • proactief contract afspraken maken
 • van contract naar resultaatafspraken
 • strategische positie van contractbeheer communiceren en implementeren

Resultaten van de training

Na de training is er controle op de contracten in de organisatie en wordt proactief gestuurd op het beheer hiervan in lijn met de strategie van het bedrijf.

 

Below you will find examples of interventions which can be deployed combined or separately.

Intervention trajectory

Employee development

 • Energie, Passie, Plezier
 • Effectief Assertief
 • Kunnen, Willen en Durven Beinvloeden
 • Proactiviteit
 • Interne klantgerichtheid
 • Complexe Informatieoverdracht
 • Netwerken
 • Adviesvaardigheden
 • Omgaan met cultuurverschillen

Interventietraject

Employee development

 • Energie, Passie, Plezier
 • Effectief Assertief
 • Kunnen, Willen en Durven Beinvloeden
 • Proactiviteit
 • Interne klantgerichtheid
 • Complexe Informatieoverdracht
 • Netwerken
 • Adviesvaardigheden
 • Omgaan met cultuurverschillen