coaching

"Deze tijd vraagt reverse mentorship: ouderen leren van jongeren."

Culture Coaching

Coaching op cultural fit zoals nieuw persoon in (nieuw) bedrijf, samenleving of groep. O.a. vanuit diversiteitsoogpunt

  • Diepgaand
  • Feedback
  • Sensitiviteit voor diversiteit
  • Synergie

Waarom Culture Coaching?

Door globalisering en toenemende competitie ontstaat een ware strijd om het behouden van talent. Tegelijkertijd kunnen productiviteit, creativiteit en andere cruciale competenties bij mensen beter worden ontwikkeld en benut. Sensitiviteit en een groot bewustzijn van de diepste behoeften van mensen is hiermee één van de belangrijkste assets van organisaties geworden. Culture coaching maakt u bewust van onderliggende waarden, denkpatronen en gedrag van uzelf en uw omgeving met een grote mate van diversiteit. Het kan hier gaan om diversiteit op basis van opleidings- of beroepsachtergrond, etnische of culturele achtergrond, sekse, leeftijd etc.

De coaching richt zich in eerste instantie op waarden bewustzijn en zal worden aangevuld met coaching van de specifieke diversiteit waarin de gecoachte zich bevindt. Moovs heeft experts in zowel cultuur in organisatiecontext als in interculturele setting. Op basis van uw vraag wordt u aan de passende coach voorgesteld.

Programma punten

  •  (Leadership) Value assessment van Richard Barrett
  • 360° feedback
  • Zelfbewustzijn
  • Sensitiviteit in diversiteit
  • Tools voor overbruggen van verschillen

Resultaten

De gecoachte voelt zich thuis in een omgeving met een grote diversiteit en is zich bewust van de eigen achtergrond, waarden en effect daarvan op persoonlijk bewustzijn, overtuigingen en gedrag. Door positief en constructief met verschillen om te gaan creëert de gecoachte een omgeving waarin diversiteit dé factor is voor optimale resultaten en werkbeleving.

Duur

Waardenscan, intake en 5 coachingsbijeenkomsten.