coaching

"Deze tijd vraagt reverse mentorship: ouderen leren van jongeren."

Career Coaching

Coaching op carièreontwikkeling of loopbaanmobiliteit

  • Sturen van loopbaan op interesses en mogelijkheden
  • Afstemmen van werk en leven op eigen persoon
  • Optimaal benutten en versterken van competenties
  • Flexibel traject in vier fasen

Waarom Career Coaching?

Career Coaching is bestemd voor iedereen die zijn of haar eigen leven en loopbaan meer wil sturen, de eigen mogelijkheden volledig wil benutten en bereid is om hier energie aan te besteden.

Career Coaching begint met het verwoorden van uw ‘levensvisie’, waaruit duidelijk wordt welke waarden voor u het belangrijkst zijn. Daarna inventariseren we uw wensen ten aanzien van uw huidige of volgende functie. Voor deze beide stappen zetten we instrumenten in als innerlijke dialoog, vragenlijsten en testen. Vervolgens worden alle mogelijke functies (opties) in een persoonlijk overzicht geplaatst. Hieruit worden concreet te nemen acties afgeleid. Tevens zetten we een actieplan op, dat u ondersteunt om uw inspirerende plannen niet te laten verwateren, maar daadwerkelijk te realiseren. Daarin komen zowel werk gerelateerde acties, als acties die aan uw persoonlijk leven gerelateerd zijn.

Een coachingstraject is op individuele basis en wordt altijd voor u op maat gesneden. Kenmerkend voor coaching door Moovs is dat we zoeken naar het leerniveau waarop coaching plaats moet vinden. Verandering van gedrag en vaardigheden, van fundamentele denk- en actiepatronen of bewustzijn. Door uw werk en uw leven optimaal af te stemmen op uw specifieke omstandigheden, interesses, wensen, vaardigheden, ervaring, opleiding en karakter komen veranderingen ‘uit uzelf’ en bereikt u resultaten die voor uzelf belangrijk zijn.

Programmapunten

  • Bewustwording van wat u zelf het liefste wil in uw leven en werk.
  • Inzicht in uw sterke en zwakke kanten.
  • Inspirerende alternatieven om uw loopbaan nader af te stemmen op uw eigen wensen.
  • Ondersteuning bij het vertalen van opgedane inzichten in concrete acties.

Resultaten

U bent beter gemotiveerd voor uw werk, doordat u uw loopbaankeuze bewuster en grondiger maakt en daarmee aansluit bij aspecten die uw passie raken. Uw toegenomen motivatie leidt tot grotere effectiviteit en meer voldoening. U heeft inzicht in gewenste toekomstontwikkelingen in uw loopbaan. Daarmee legt u een basis voor bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkelingsplannen, volgende stappen in uw loopbaan of wenselijke deskundigheidsbevordering.

Tijdens het coachingstraject krijgt u diverse literatuurtips, hand-outs en hulpmiddelen om uw leerproces te ondersteunen en uw omgeving daarin te betrekken.

Duur

Twee startgesprekken en 3 vervolggesprekken.