coaching

"Deze tijd vraagt reverse mentorship: ouderen leren van jongeren."

Competence Coaching

Coaching op specifieke competenties zoals b.v. EQ-vaardigheden

  • Beïnvloeden van eigen ontwikkeling
  • Coaching op functiegerichte en persoonsgerichte competenties
  • Transformationeel leren: verandering met blijvend effect
  • Flexibel traject in 3 fasen

Waarom Competence Coaching?

Competence Coaching is bestemd voor iedereen die met energie aan het werk wil zijn. Wanneer u beter gebruik wil maken van uw eigen mogelijkheden dan tot nu toe. Wanneer u competentie-, functie- of persoonsgericht ondersteund wilt worden om tot een optimaal resultaat in het werk te komen. Kortom, wanneer u uw persoonlijke ontwikkeling ter hand wilt nemen en actief wilt sturen.

Competence Coaching begint met het verwoorden van uw visie op uw eigen ontwikkeling. Vervolgens brengen we uw belangrijkste kwaliteiten en belemmeringen om uw doelen te behalen in kaart. Belangrijk is dat u inzicht krijgt in uw eigen ontwikkelingsproces en het niveau waarop u wilt leren. We maken daarbij gebruik van analysemethodes, vragenlijsten en testen die vragen en antwoorden aan het licht brengen.

Tijdens het traject doorloopt u de drie fasen van transformationeel leren: ‘Ontdooien’, ‘Veranderen’ en ‘Herbevriezen’. Deze aanpak staat garant voor verandering met blijvend effect en zal in het eerste gesprek met uw coach duidelijk worden uitgelegd.

Programmapunten

  • Bewustwording van wat u zelf het liefste wil in uw competentie ontwikkeling.
  • Inzicht in uw sterke en zwakke kanten.
  • Inspirerende alternatieven om aan persoonlijke ontwikkeling te werken.
  • Ondersteuning bij het vertalen van opgedane inzichten in concrete acties.

Resultaten

U heeft een scherp inzicht gekregen in uw eigen doelen en wensen en de stappen om daar te komen. U voelt zich energiek, doelgericht en in balans met uw functie en de eisen en verwachtingen die daaraan gesteld worden. Tijdens het coachingstraject krijgt u diverse literatuurtips, handouts en hulpmiddelen om uw leerproces te ondersteunen en uw omgeving daarin te betrekken.

Duur

Intakegesprek en 5 vervolggesprekken.