coaching

"Deze tijd vraagt reverse mentorship: ouderen leren van jongeren."

Corporate Coaching

Coaching gericht op de managers en leiders met aansturingsvraagstukken

 • Aansturing op strategisch niveau
 • Keuzes maken
 • Analyses maken
 • Kritische Succesfactoren
 • Managementissues

Waarom Corporate Coaching?

Het principe ‘het is eenzaam aan de top’ geldt voor vele managers. Corporate Coaching betreft een wijze van coaching waarbij de manager zich kwetsbaar kan tonen over vragen van strategische aard. De coaching vindt plaats door een coach met ervaring in het leiden van organisaties of organisatieonderdelen.

Programmapunten

Voorbeelden thema’s

 • Missie, visie, strategie
 • Prijsbeleid
 • Margeverbetering
 • Positionering
 • Structuur wijzigingen
 • Outsourcing
 • High Performance Organization via InsideOut Coaching
 • Resultaatverbetering

Resultaten

De gecoachte leert via diverse analyses en perspectieven te kijken naar de eigen organisatie en ontdekt zelf waar de organisatie staat. Vanuit een rollenperspectief leert de gecoachte kijken naar hetgeen van hem of haar verwacht wordt. Er wordt duidelijk welke rollen meer of minder belicht worden en de redenen waarom. De gecoachte leert bewust het invullen van een breed repertoire aan managementrollen af te stemmen op hetgeen de organisatie nodig heeft.

Duur

Intake en minimaal 5 coachingsbijeenkomsten.