Samsung

Tijdens het evenement komen er 3000 mensen die in winkels verschillende Samsung producten verkopen. Een uitgesproken gelegenheid om naast de presentaties van producten ook trainingen aan te bieden gericht op ‘hoe verkoop je dit Samsung product’.

Workshops

Voor vier divisies zijn workshops ontwikkeld, Digital imaging, TV/AV, Home Appliances (oftewel witgoed) en IT. Elke workshop met een eigen karakter, zodat klanten ook verrast zouden worden wanneer zij meerdere workshops bezochten. Er zijn verschillende werkvormen gebruikt die allen interactief waren en waar deelnemers uitgedaagd werden om te leren verkopen en kennis te vergaren over de specificaties van een productgroep. Daar zat met name het verschil met vroeger. Voorheen werd er aan de hand van een PowerPoint verteld wat een product allemaal voor specificaties bevatte. Nu werd de deelnemer uitgedaagd om bijvoorbeeld middels een spel, het product te plaatsen in een salesgesprek. Deelnemers waren heel enthousiast, mede ook omdat de productspecificaties vertaald waren naar klantvoordelen in een salesgesprek waarmee ze in praktijk direct aan de slag konden. De groepsgrootte verschilde per workshop, soms groepen tot 150 man, maar ook groepen van 4. Inhoudelijk moesten de workshops dus ook schaalbaar zijn. Ook de hulpmiddelen die ontwikkeld zijn voor de workshops zijn positief ontvangen. Een zakkaartje met de 10 klantvoordelen, wordt nog steeds gebruikt en is ook door een andere divisie overgenomen. Een mooi bijkomend effect van de gezamenlijke aanpak, waardoor de divisies ook van elkaar zien wat werkt.

Productintroductie

Eén divisie die tijdens het evenement niet mee heeft gedaan aan de workshops,
heeft dit na afloop ruimschoots ingehaald door Moovs  in te zetten voor de introductie van de Samsung Galaxy S4. Voorafgaand aan de introductie van de troonopvolger moesten alle winkels die deze SmartPhone gingen verkopen, getraind zijn. Daarvoor heeft Moovs zowel online als offline een programma ontwikkeld. De uitdaging was dat er maar 2 weken beschikbaar waren voorafgaand aan de introductiedatum. Bij de introductie van producten komt alle informatie vaak pas heel laat vrij, dat was nu niet anders. Samsung werkte al met
e-learning bij introductie van nieuwe pro-
ducten. Het is dé manier om in korte tijd veel mensen te bereiken. Deze e-learning wilden we heel graag verbeteren en inhoudelijk ook hier meer de focus leggen op klantvoordelen en minder op productspecificaties.

De online training

Doordat Moovs heel flexibel is in het werken met verschillende partners zijn wij in staat om online trainingen in zeer korte tijd op te leveren. Samen met Samsung hebben we 2 weken lang met een projectgroep de focus op deze introductie gelegd. Er zijn door Samsung keuzes gemaakt welke (technische) specificaties het belangrijkste waren om te communiceren. Deze zijn door Moovs vertaald naar klantvoordelen. De training gaat vooral in op het uitleggen van het voordeel van de specificatie voor de klant om vervolgens een verkooptechniek te introduceren waarmee je de klant overtuigt om te kopen. Vaak zie je dat de  focus op technische aspecten óf op salestechnieken ligt. Deze online training verbindt deze twee gebieden, waardoor het geleerde veel beter aansluit op de directe praktijk:

Product meets Sales!

Maar hoe mooi je een e-learning ook bouwt, het moet technisch ook bij alle partijen goed werken. Daar zat nog wel een uitdaging om hem zowel voor een tablet, als de PC én werkend in een LeerManagementSysteem van de grotere klanten te krijgen. De e-learning moest een premium look krijgen, passend bij de belangrijke ‘troonopvolger’. Ook moest de e-learning in België gebruikt worden, dus vertaald zijn in het Frans. In zo’n korte tijd een e-learning bouwen met voice-overs, animaties, een eindtoets, certificaat en rapportages om deelnemers te volgen, maakte het project groter dan in eerste instantie gedacht. Door het commitment van de projectgroep en in co-creatie met alle betrokken is het allemaal gelukt.

De offline training

Voor de offline trainingen werkte Samsung altijd al met Retail Executives om winkels te trainen. Ook daar hebben we een verbeterd programma neergezet met meer interactie en de focus op verkopen. Er zijn twee typen trainingen ontwikkeld. De eerste is de korte versie. Retail Executives zijn getraind om in winkels het programma te draaien. Een korte versie om tegemoet te komen aan de focus die in winkels op de klant ligt en waardoor weinig tijd beschikbaar is. Deze training duurde 30 minuten, er werd maximaal gebruik gemaakt van een quiz en speelkaarten. In het begin waren de Retail Executives wat onwennig met deze nieuwe manier van trainen, het toevoegen van meer interactie vraagt andere vaardigheden en een andere instelling voordat je de training gaat geven. Hetzelfde geldt ook voor de deelnemers aan de trainingen, er werd toch meer van ze gevraagd dan alleen luisteren. Maar achteraf zijn alle partijen enthousiast en is de feedback ook positief.

Voor grotere groepen of op bijvoorbeeld een beurs werd er een langere versie gemaakt. Deze versie duurde 60 minuten. Er zijn groepen tot 120 man getraind, waarbij gebruik werd gemaakt van online elementen, zoals filmpjes en meerkeuze vragen en kwam ook het spelelement weer terug.

Bij deze grote groepen heeft een trainer van Moovs de training gegeven in combinatie met een trainer  van Samsung, zodat ook op hele specifieke productvragen direct antwoord te geven was. Deze trainingen werden met name door de interactieve vorm goed ontvangen en de impact was groot bij de deelnemers. Debora van Wely, Training Consultant Moovs: Eén van de workshops was voor een grote groep van T-Mobile met de titel “Speed is the dream”. Het was tijdens het Winners Circle event een zeer interactieve workshop waarin beleving door racing en leren via een game samenkwamen. De game was erop gericht de UPS van de Samsung Galaxy S4 te vertalen in klantvoordelen. Bijvoorbeeld: “de Samsung Galaxy S4 heeft de meest snelle processor wat is hiervan de meerwaarde voor de klant”. Marjolijn van der Horst. Training Coordinator van Samsung: “De inhoud blijft veel beter hangen en mensen spreken ook achteraf nog over de training”.

De samenwerking was heel prettig, benadrukt Marjolijn van der Horst. “Samsung is een bedrijf waar veel met korte leadtimes gewerkt wordt. Dit betekent dat iedereen er hard aan werkt om de gestelde deadlines te halen. Tijdens de samenwerking met Moovs bleek al snel dat die flexibiliteit geen probleem was. Er was altijd wel iemand die een vraag kon beantwoorden of input kon leveren, ook al was het avond of weekend. Moovs biedt ook proactief initiatieven aan. En de laatste aanpassingen in testtrainingen enkele dagen voordat de echte trainingen plaatsvonden was geen probleem. Samsung en Moovs hebben een goede samenwerking gehad welke zeker voor herhaling vatbaar is!