De Stamhuis Groep

Een supermarktmanager is er alles aan gelegen om het omzetverlies door de verbouwing minimaal te houden. “Deadlines zijn voor ons keiharde deadlines. Er ligt een heel strakke planning voor onze activiteiten. We kunnen niet tegen die supermarktmanager zeggen: we maken het volgende week wel af”, zegt opleidingscoördinator Marieke van Schelven van Stamhuis Groep.

Werken volgens het BVS-concept vraagt vooral een minutieuze voorbereiding. In een tijdsbestek van maanden moet een week werken tot op de minuut nauwkeurig worden gepland. Niets wordt aan het toeval overgelaten. “Omdat het verbouwingstraject zo kort is, moeten de kleinste details van tevoren perfect zijn geregeld. Binnen die voorbereiding zijn afspreken en aanspreken cruciaal. Dan gaat het niet alleen om de interne communicatie, maar ook om de communicatie op de werkvloer met andere partijen, zoals onderaannemers en toeleveranciers. Je hebt te maken met heel veel partijen.”

Nieuwe medewerkers
De druk om geen steken te laten vallen is daardoor hoog. Bovendien zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe medewerkers bij gekomen. Zij moeten zich in korte tijd niet alleen een unieke werkwijze eigen maken, maar ook de cultuur. Hoofd P&O Anja Hermans: “We wilden er daarom effectief aan gaan werken om intern nog sterker te worden op het gebied van communicatie binnen de groep van projectleiders. We zijn daarom aan de slag gegaan en hebben een combinatie gemaakt van de kernwaarden van de onderneming in samenhang met de manier waarop je met elkaar communiceert. Wat houdt afspreken en aanspreken nu precies in?”

Zeilen met Roy Heiner
Moovs kwam in beeld. Voorafgaand aan een middag zeilen met het team van Roy Heiner werd er een ochtend lang gesproken over het belang van communicatie. Anja Hermans: “De projectleiders erkenden wel dat communicatie en samenwerking speerpunten zijn binnen de organisatie. Ze zagen het absoluut als een goede investering om hier tijd en energie in te steken.” Binnen het bestek van een dagdeel koos Moovs voor een prikkelende en confronterende training, met een sterk praktisch accent. “Er kwam een acteur aan te pas die een aantal slechte voorbeelden liet zien. Aan de hand van die voorbeelden hebben we feedback gegeven op het optreden van die acteur. Samen met Moovs hebben we besproken over hoe het anders zou kunnen. Of we het verschil kunnen merken? Ik denk dat die training zeker heeft meegespeeld in de manier waarop mensen nu met elkaar omgaan.”