Ahold

Het team volgde het programma Best Year Yet en het tij keerde. Walrave: "Nu zijn de maandelijkse doelstellingen het gesprek van de dag binnen het team."

Best Year Yet is een resultatenprogramma waarin medewerkers geleerd wordt om doelen te stellen en die te bereiken, verantwoord om te gaan met veranderingen en prioriteiten te stellen. Dat waren precies de punten waar de teamleden moeite mee hadden. "Op persoonlijk vlak waren we als team al verder gekomen door tijdens een dag op de hei uit te spreken wat de onderlinge aandachtspunten waren. Toch bleef het een uitdaging om concrete doelstellingen vast te stellen en ons daar op te richten. Daar heeft de training ons enorm mee geholpen", aldus Walrave.

Van verleden naar toekomst

Tijdens de eerste sessie werd het verleden onder de loep genomen. Walrave: "Dat was erg belangrijk, we moesten vaststellen welke zaken uit het verleden onze specifieke aandacht nodig hadden of ons belemmerden om verder te komen." Omdat een onafhankelijke professional de training begeleidde, voelden teamleden zich vrijer om ook persoonlijke zaken op tafel te leggen en zo met een schone lei te beginnen. Vervolgens werden er zeven concrete jaardoelstellingen vastgesteld, waar het hele team zich in kon vinden en zich voor wilde inzetten. "Ons hoofddoel was om niet meer van dag tot dag te werken, maar ons structureel op de toekomst te richten. Om daartoe te komen hebben we vervolgens maand doelstellingen opgesteld, die we elke maand evalueerden om vervolgens weer nieuwe maanddoelen te bepalen", legt Walrave uit. Naast de startbijeenkomst, werden ook de eerste twee maandelijkse evaluatiemomenten begeleid door Moovs.

Inspiratie

Best Year Yet heeft een wezenlijke verandering in de teamgeest teweeggebracht. Walrave: "Er zat geen lijn meer in het team. Er werd wel hard gewerkt, maar alleen van dag tot dag. Nu hebben we gezamenlijke doelen en is iedereen geïnspireerd die samen te bereiken." Hij zou het programma aan iedereen aanbevelen en ziet groot belang in het periodiek bespreken van de doelstellingen. Begeleiding van een onafhankelijke professional is hierbij waardevol. "Die kan de discussie scherp houden en geeft richting en structuur." Walrave zou de startbijeenkomst idealiter jaarlijks herhalen, om deze werkwijze daadwerkelijk in te laten slijten in de dagelijkse praktijk en elk jaar opnieuw gezamenlijk uitdagende jaardoelen vast te stellen. "Best Year Yet is een krachtig middel om de gezamenlijke focus terug te vinden, en dat kan volgens mij elk team eens in de zoveel tijd wel gebruiken. Het heeft ons in elk geval weer de focus teruggegeven die we misten."