corperate-academy

"Vakmanschap en voorsprong is een leven lang leren."

Corporate academy

Door scholing, training en verandertrajecten innovatief te combineren, hebben wij nieuwe, op maat gerichte scholingsprogramma’s kunnen creëren. Een belangrijke factor bij een Corporate Academie is  het gegeven dat het erkende scholingsprogramma’s betreft. Naast erkende diploma’s bouwen we corporate academies uit met bestaande leerlijnen met specifieke content en modules per functie.

Wat is een Corporate Academy?

Niets meer en vooral niets minder dan een opleidingshuis met leerlijnen per functie of rol in de organisatie. Een Moovs Corporate Academy verzorgt reguliere en landelijk erkende opleidingstrajecten. Deze worden afgesloten met geldige diploma’s, deelkwalificaties of verklaringen. Maar ook leerlijnen die worden ontworpen als groeimodel in een functie opgebouwd uit meerdere leermethodieken.

leerlijn

Dicht bij de praktijk

De kracht van een Corporate Academy schuilt in de praktische component van de scholing en training. De theorie maakt gebruik van algemene termen. Maar in de toepassing is steevast de realiteit van uw organisatie verwerkt. Deelnemers leren zo hun takenpakket binnen uw organisatie te bezien met enige afstand. Tegelijkertijd komt de theorie direct tot leven, omdat de praktijk vanuit de werksituatie zo dichtbij is.

Online Academy

Uw Corporate Academy helemaal online? Anyplace, anytime, anywhere. En werkt op de belangrijkste devices en besturingssystemen. Bij deze opzet bieden wij een compleet social platform waarin interne communicatie en leren worden gecombineerd met behulp van de laatste technologie. Door de mogelijkheid om groepen aan te maken, wordt een gericht leeraanbod gedaan. Dit kan bestaan uit learning bites (korte filmpjes, foto’s etc.) tot iets uitgebreidere e-learning modules. Door het platform ben je continu in contact met je collega’s en wordt kennis en ervaring gedeeld (social learning): leren op de werkplek is een feit. Het platform is te koppelen met bestaande software in uw organisatie.

Subsidie

In veel gevallen komen deze in aanmerking voor een financiële bijdrage vanuit de overheid. Investeren in mensen wordt zo ook financieel een voor de hand liggende keuze. De opleidingen zijn indien wenselijk en mogelijk qua inhoud en examinering landelijk erkend. Dit is belangrijk wat betreft mogelijke  scholingsbijdragen vanuit de (semi-)overheid. Organisaties die zich sterk willen maken voor scholing van hun mensen hoeven de last van het investeren niet meer alleen op te brengen. De overheid stimuleert scholing door werkgevers.

Zij kunnen in aanmerking komen voor belastingvermindering als tegemoetkoming voor de studiekosten en zij kunnen een korting krijgen op de kosten voor een EVC-procedure. Een en ander is vastgelegd in de Wet vermindering afdracht (Wva). Als u in aanmerking komt voor de Wva-subsidie kan dit per deelnemer, per jaar, een substantieel fiscaal voordeel opleveren. Meer informatie geven we u graag in een gesprek.

corporate-academy

Corporate Academy snel startklaar

De volledige structuur en alle opleidingscomponenten voor uw Corporate Academy zijn op dit moment al aanwezig bij Moovs. Hierdoor kan uw Corporate Academy binnen verrassend korte tijd als volledig functionerend instituut van start gaan.