buurt-gemeenschap

"Succes is pas succes als het zichtbaar is."

Relatie met de gemeenschap

Community and workforce development

Een organisatie die kansen schept voor mensen in haar buurt, schept kansen voor zichzelf. Dit principe is eenvoudig. Echter, voor een praktische en resultaatgerichte uitvoering is meer nodig. Wij zien de organisatie als gemeenschap en de omgeving waarin de organisatie werkzaam is.

Medezeggenschap is een manier om de gemeenschap binnen de organisatie serieus te nemen en invloed te geven. Strategische medezeggenschap wordt bedreven door organisaties die de ondernemingsraad in een vroeg stadium betrekt en zo zoekt naar een win-win situatie en draagvlak voor besluiten. Participatie en empowerment van de lokale gemeenschap vergroot de zelfredzaamheid van mensen, saamhorigheid en het arbeidspotentieel voor bedrijven.

Onze leerinterventies maken ondernemingsraden sterker en medezeggenschap professioneler. Wij helpen u initiatieven te ontwikkelen in de lokale gemeenschap om mensen en de buurt te empoweren. Initiatieven voor werk, scholing of nuttige vrijetijdsbesteding. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor helderheid, meetbaarheid en intern draagvlak.

 

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.