buurt-gemeenschap

"Succes is pas succes als het zichtbaar is."

OR eendaagse training

De doelgroep

Gekozen OR-leden

Doel

Deelnemers zijn op de hoogte van de WOR en hebben kennis genomen van het werkveld van een aantal commissies/werkgroepen/thema’s.
Deelnemers zijn in staat de basisprincipes van communicatie, feedback geven & krijgen en vergadertechnieken te benoemen, toe te passen en hierop te reflecteren.
Deelnemers kennen de basis vaardigheden en hebben geoefend met deze vaardigheden die nodig zijn binnen een OR zoals: Vergadertechnieken, besluitvorming, onderhandelen met de bestuurder, invloed uitoefenen.

Aantal deelnemers

Raad tot 12 leden

Duur

1 dag

Programma

Dag 1 – met avond

Voorbereiding:

  • Lezen boek WOR voor Dummies


Uitvoering:

  • Korte vertrouwensoefening – teambuilding
  • Wet op de ondernemingsraden – wrap up
  • Workshop wat is OR werk – taken onderwerpen, rollen?
  • Workshop 2 voor 12 en de WOR
  • Workshop Vergadertechnieken en Besluitvorming
  • Workshop Contact, invloed, dialoog
  • Persoonlijk Ontwikkel Plan
  • Werkafspraken maken
  • Evaluatie

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.