buurt-gemeenschap

"Succes is pas succes als het zichtbaar is."

OR experience

De doelgroep

Potentiële OR leden, geïnteresseerden in medezeggenschap

Doel

 • De mensen interesseren zich verkiesbaar te stellen of deel te gaan nemen in werkgroepen.
 • Deelnemers laten ervaren wat OR-werk is.
 • Deelnemers informeren over wat OR-werk inhoudt.

Aantal deelnemers

12 tot 72 personen per experience

Duur

1 of 2 dagdelen, 4 uur per dagdeel

Programma

 • Kick-off door een bestuurder en/of VZ, enthousiasmerende speech/film.
 • Workshop carrousel:
  • OR simulator, naspelen van een adviesaanvraag met acteurs die bestuurder spelen.
  • Vragenlijsten, maken van aantal testjes gericht op competenties en interesses.
  • OR game, spel op basis van het thema: sociaal dilemma. Spel bestaat uit vier categorieën:
   Categorie 1: kennis
   Categorie 2: geluids en filmfragmenten
   (vragen van bestuurders, achterban etc.)
   Categorie 3: competenties (met acteurs etc.)
   Categorie 4: buzzervraag (snelheid van denken en handelen)
   Na afloop vindt per team een evaluatie plaats (tips en tops)
 • Heb jij de OR-factor?
  • Evalueren en feedback in groepjes.
  • Gedurende de dag zijn deelnemers geobserveerd en krijgen persoonlijk feedback over getoond gedrag.
  • Terugblik op de dag, welke vragen zijn er nog en welke twijfels heb je nog?
 • Kick-out, plenaire afsluiting met extra informatie en vervolgstappen voor kandidaatstelling.

Optioneel: Verkiezingsmagazine, met testjes, verhalen van bestuurders/voorzitters/OR-leden, programma van de dag, leertools.

 

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.