buurt-gemeenschap

"Succes is pas succes als het zichtbaar is."

OR teamcoaching

Doelgroep

Gehele OR

Doel

 • Helder beeld van de verschillende krachtige karaktereigenschappen van ieder OR-lid en zijn of haar top 5 krachtigste karaktereigenschappen.
 • Helder beeld van de 7 eigenschappen van een effectief team en de koppeling van ieder teamlid aan deze eigenschappen – wat hebben we in huis, wat missen we, wat zet een ieder in, wat kunnen we ontwikkelen aan helpende en situationele karaktereigenschappen.
 • Bepalen waar men als OR voor staat en waar men na een jaar wil staan.
 • Lessen leren uit het verleden en richtlijnen voor succes benoemen.
 • Anders denken om nieuwe resultaten te boeken.
 • Kernwaarden voor het team vaststellen.
 • Op gestructureerde wijze (10 stappen) komen tot een werkplan met duidelijke afspraken en doelen.

Duur

2 dagen met in de avond een ontspannende activiteit en optioneel 6 follow up sessies (1 per maand en later 1 per 2 maanden)

Programma

Dag 1:

 • Introductie van de 2 daagse
 • Workshop individuele profielen op basis van de methode van Values in Action, waardoor we een beeld krijgen van de meest krachtige karaktereigenschappen van iedereen individueel en het team totaal.
 • Doornemen individueel rapport en delen met collega’s.
 • Oefening top eigenschappen en het te weinig of teveel inzetten hiervan
 • Teamprofiel bespreken – wat hebben we in huis en wat missen we.
 • Benoemen van sterkte-zwakte van het team.
 • Ontspannende teamactiviteit (Moovs kan voorstel doen indien gewenst, zoals workshops sushi maken, barista workshop etc.)

Dag 2:

Maken van een werkplan om beste jaar tot nu toe van deze OR te realiseren. We gebruiken voor de begeleiding de methode van Best Year Yet® (BYY). BYY is een programma dat erop gericht is zowel een team als een individu op een hoger niveau te brengen. De kracht van het programma is verandering naar nieuwe resultaten te realiseren door het verleden en de toekomst te combineren.
Het programma stelt teams en individuen in staat om snel tot relevante resultaten te komen, doordat gezamenlijke doelen en vertrouwen in de haalbaarheid daarvan wordt gecreëerd.
Veel teams ervaren dat ze hun potentieel niet volledig benutten. Het ontbreekt ze aan focus, ze stellen onvoldoende prioriteiten of ze worden afgeleid door gebeurtenissen en activiteiten buiten het OR-werk. Dit zijn situaties die OR leden vaak herkennen. Best Year Yet® pakt díe onderwerpen aan, waar mensen zich niet volledig geven. Ze bereiken wat ze zich ten doel stellen, weten om te gaan met veranderingen en handelen volgens prioriteiten. Daarnaast hebben ze helder voor ogen waarop ze moeten focussen, ze zijn energieker en nemen deze energie mee naar het werk.

We doorlopen 10 stappen om uiteindelijk een plan op 1 A4 te krijgen.
De stappen zijn o.a.:

 • Waar staan we over een jaar?
 • Wat waren onze successen en teleurstellingen van de afgelopen maanden?
 • Wat doen we waardoor we nog niet zo succesvol zijn als we zouden kunnen/willen?
 • Welke aandachtsgebieden zijn voor ons het belangrijkste en welke focus?
 • Wie is waar verantwoordelijk voor?
 • Wat zijn de doelen per aandachtsgebied en de eerste maanddoelen?

We sluiten af met een evaluatie van de 2 dagen en een vooruitblik en eventuele vervolgafspraken over follow ups.

 

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.