buurt-gemeenschap

"Succes is pas succes als het zichtbaar is."

OR tweedaagse training voor gevorderde OR

Doelgroep

Gekozen OR-leden

Doel

 • Deelnemers zijn op de hoogte van de WOR (deze kennis opgefrist of nieuw eigen gemaakt) – optioneel buiten de training.
 • Deelnemers zijn in staat te netwerken binnen en buiten de organisatie en het krachtenspel te beïnvloeden.
 • Deelnemers hebben hun repertoire aan conflicthanteringsstijlen uitgebreid, herkennen conflictmechanismen en kunnen mediation vaardigheden inzetten.
 • Deelnemers kunnen op hoog niveau interventies plegen en impasses te doorbreken, zoals geweldloos communiceren en paradoxaal interveniëren.
 • Deelnemers zijn in staat fijngevoelig te communiceren en te beïnvloeden in de communicatie.
 • Deelnemers kunnen voorkomen dat een belangen tegenstelling een conflict wordt.
 • Deelnemers zijn in staat om een conflict om te buigen naar contact.
 • Deelnemers zijn in staat de groepsdynamiek te beïnvloeden naar constructief en themagericht overleg (van discussie naar dialoog & thema gecentreerde interactie).
 • Deelnemers en de WOR bestuurder hebben verdiepend kennis gemaakt en hebben lessen getrokken uit de afgelopen zittingsperiode en richtlijnen geformuleerd naar de toekomst.

Aantal deelnemers

Raad tot 12 leden

Duur

2 dagen en optioneel begeleiding van een aantal vergaderingen

Programma

Dag 1 – met avond

Voorbereiding

 • Opdracht voor verdiepende kennismaking met bestuurder.
 • Test Thomas Kilmann: conflicthanteringsstijlen.

Uitvoering

 • Optioneel start met WOR in een notendop en 2 voor 12 quiz en de WOR.
 • Diverse workshops:
  • Workshop 1: conflicthantering
   • Type conflicten
   • Bron van conflicten: emoties
   • Latent vs manifest conflict
   • Stijlen van conflicthantering
   • Voorkeursstijl
   • Van conflict naar contact
   • Luisteren onder druk
   • Omgaan met tegengestelde belangen
   • Persoonlijke gevoeligheden en escalatiemechanismen
  • workshop 2: conflictmanagement
   • Oefenen van vaardigheden:
    • Onbevooroordeeld en actief luisteren,
    • Het stellen van niet-bedreigende vragen,
    • Het spiegelen en benoemen van emoties,
    • Parafraseren , samenvatten,
    • Positief heretiketteren (neutraliseren, normaliseren, gemeenschappelijk maken).
   • Oefeningen/praktijksituaties op basis van persoonlijke leerwensen/casuïstiek
    • Rollen spelen vanuit meerdere perspectieven.
    • Door rolomkering leren denken in belangen en zienswijzen van de ander.
  • Workshop 3: persoonlijke impact (of een inhoudelijk thema indien gewenst of leren vanuit een andere branche over krachtenveld beïnvloeden, bijvoorbeeld voorzitter Centrale Ondernemingsraad Ahold).
   • Voice dialoque (herkennen van eigen persoonlijkheden en deze leren ‘aanzetten’ om kracht te ontwikkelen vanuit authenticiteit).

Dag 2

 • Workshop 4: Themagecentreerde interactie
  • Aan de hand van casuïstiek uit de gemeente (regionaal) gaat men in 3 of 4 groepen in overleg met elkaar (3 groepen = 3 gemeenten en bestuurders).
  • Hulpregels ter bevordering van interactie.
  • Activeren van energie in het team.
  • Van voorzitter gericht communiceren naar themagericht communiceren.
  • Persoonlijk leiderschap in een overleg.
 • Workshop 5:
  • Verdiepend kennismaken met de bestuurder en de OR.
  • Lessen uit het verleden en richtlijnen naar de toekomst.
  • Gezamenlijke ambitie voor samenwerken lokaal en regionaal.
  • De groepsfoto.
 • Evaluatie

 

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.