buurt-gemeenschap

"Succes is pas succes als het zichtbaar is."

OR verkiezings­campagne

De doelgroep

(Toekomstige) individuele leden van de ondernemingsraad of medezeggenschapsorganen en/of werkgroepen/projectgroepen.

Doel

 • Werven van potentiële kandidaten voor de OR-verkiezingen.
 • Inhoudelijk informeren over OR-werk en verkiezingen aankondigen.
 • Conversie in verkiezingscampagne > 25%.

Duur

3 tot 4 maanden durende campagne voorafgaand aan de OR-verkiezingen.

Inhoud

In de aanloop naar de verkiezingen ontwikkelen we een programma om potentiële kandidaten te werven en de organisatie te informeren en enthousiasmeren om te stemmen tijdens de verkiezingen.

Dit traject bestaat uit de volgende onderdelen:

Offline middelen, aangepast aan doelgroep te denken valt aan:

 • Mailpakket met begeleidende brief
  • Posters A2
  • Folders
  • Elektrostatische stickers voor op lockers voorzien van QR-code: snel naar mobiele site die blijft bewaard in geschiedenis.
 • Uitingen in de huismedia
 • Online pakket:
  • Eigen campagnesite: portal voor alle OR-en laagdrempelig, snel aanmelden.
  • Ook mobiele site, bereikbaar via QR-code en url.

 

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.