buurt-gemeenschap

"Succes is pas succes als het zichtbaar is."

Vernieuwende OR

De doelgroep

Gekozen OR-Leden

Doel

 • Inspiratie op doen voor vernieuwende vormen van OR.
 • Werksessie om nieuwe vormen te bedenken passend bij eigen OR.
 • Projectplan implementatie vernieuwende OR.

Aantal deelnemers

Gehele OR raad

Duur

2 dagdelen

Programma

Niet alle ondernemingsraden functioneren naar wens. De invloed is te bepekt, het contact met de achterban laat te wensen over, talenten nemen geen plaats in de OR, slechts een aantal mensen doen als het werk in de OR etc. Het is zomaar een aantal klachten die veel gehoord worden. Vernieuwende medezeggenschap kan helpen om te experimenteren met nieuwe aanpakken. Het werken met focusgroepen binnen de achterban, nieuwe inrichtings- en overlegvormen (bv. vlindermodel), responsgroepen, efficiëntere vergaderstructuren, competentieontwikkeling per rol met meetstations etc.

 • Kick-off positionering van de dag.
 • Spreker op het gebied van Sociale innovatie
 • Trends en modellen in medezeggenschap.
 • Denkkader vernieuwende medezeggenschap
 • Toegevoegde waarde MZ
 • Knelpuntanalyse
 • Oplossingsrichtingen
 • Social Café: werkvorm om in groep snel tot ‘nieuwe effectieve’ aanpakken te komen.
 • Experimenteer/Projectplan met eerste stappen om van start te gaan.

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.