maatschappij-planeet

Innovatie is het onderscheid tussen een leider en een volger.”

De Vitale Oudere

Hoe kunnen we de zorg en aandacht voor ouderen goed organiseren terwijl de kijk op de zorg voor deze ouderen verandert?

In Nederland neemt het aantal ouderen toe. In 2040 zullen er tegen de vijf  miljoen 65-plussers zijn. De overheid speelt hierop in door verandering en vernieuwing in het sociale domein met de zogenoemde participatiegedachte. Vanaf januari 2015 vindt de decentralisatie van de participatiewet, de jeugdzorg en de AWBZ-WMO in gemeenten plaats. Vooral de decentralisatie van de AWBZ-WMO en de participatiewet heeft gevolgen voor de ouderen van nu  en morgen.  Deze ouderen stellen andere eisen aan de kwaliteit en zingeving van het leven en de zorg. Zij willen de regie over hun eigen leven houden. Daarnaast neemt de levensverwachting toe. Dit heeft invloed op verschillende gebieden in de samenleving:

 1. De overheid: om met geld en middelen die ouderen te ondersteunen die dat nodig hebben is het belangrijk om zoveel mogelijk ouderen hun eigen vitaliteit te laten behouden.
 2. De zorg: Hoe gaan organisatie en medewerker om met de zorgvraag van de nieuwe mondige  generatie ouderen?
 3. De oudere werknemer: Hoe gaan medewerker en bedrijf samenwerken om een langere diensttijd mogelijk te maken?

Het versterken van de vitaliteit van ouderen wordt gekenmerkt door vier fasen:

 • Fase 1 - Voorzorg
  Dit is de preventieve fase waarbij vroegtijdig geleerd wordt om in te spelen op facetten van het ouder worden. Deze fase begint rond de vijftig jaar.
 • Fase 2 - Lichamelijke/psychische klachten (met name chronische aandoeningen)
  Dit is de fase waarbij ouderen leren om (chronische) aandoeningen te integreren in hun  kwaliteit van leven.
 • Fase 3 - Kwetsbaar
  In deze fase wordt het aldoor lastiger om een zelfstandig leven te blijven voeren. Dit vergt specifieke aandacht.
 • Fase 4 - Afhankelijk
  In deze fase is de oudere sterk afhankelijk van zorg.

De overheid

De overheid: om met geld en middelen die ouderen te ondersteunen die dat nodig hebben is het belangrijk om zoveel mogelijk ouderen hun eigen vitaliteit te laten behouden.
lees meer

De zorg

Hoe gaan organisatie en medewerker om met de zorgvraag van de nieuwe mondige  generatie ouderen? Door de vergrijzing worden steeds meer mensen vroeg of laat afhankelijk van zorg.
lees meer

De oudere werknemer

Hoe gaan medewerker en bedrijf samenwerken om een langere diensttijd mogelijk te maken? Door het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd houdt uw organisatie meer en langer ouder personeel.
lees meer

 

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.