maatschappij-planeet

Innovatie is het onderscheid tussen een leider en een volger.”

Begeleide Intervisie van Dilemma naar Werkwijze

De doelgroep

Consulenten, sociaal werkers en andere medewerkers die in wijk en gemeente werkzaam zijn.

Waarom deze intervisie?

Uitgangspunt in de nieuwe uitvoering van de gemeenten van jeugdwet, particpatiewet en wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is effectiever maatwerk te kunnen leveren door verschillende organisaties samen te laten werken in wijkteams en burgerparticipatie te activeren. In het begin zal iedereen afwegingen moeten maken op welke wijze deze omslag gestalte te geven. Cruciaal is om burgers te activeren in hun zelfoplossend vermogen, heldere kaders stellen en netwerken te activeren.

De aanpak

Gezamenlijk worden de dilemma's vastgesteld die op dat moment actueel zijn. De dilemma's bepalen de methode. Te denken valt aan

 • Intervisie waarbij jouw werkwijze centraal staat. Na de intervisie worden dan conclusies getrokken voor de werkwijze binnen het speelveld van je functie.
 • Moreel beraad. Hierbij wordt volgens een aantal stappen het dilemma door ieder belicht en tot een conclusie gekomen.
 • Uitwisseling tussen verschillende intervisiegroepen, rond een thema, wat overal actueel is.

Doelen aansluitend bij persoonlijke ontwikkelpunten

 • Deelnemers versterken hun nieuwe rol.
 • Ontwikkelen de houding van 'wat heb je' naar 'wat heb je nodig'.
 • Ontwikkelen van een methode om prioriteiten af te wegen.
 • Elkaar activeren in oplossend vermogen.
 • Creëren van eigen zelfstandig netwerk.

Programmapunten

 • Inventariseren dilemma's.
 • Vaststellen welk dilemma behandeld wordt.
 • Open bevragen, oplossingen parkeren.
 • Adviezen formuleren en dialoog hierover.
 • Formuleren wat helder, ethisch en effectief is hoe het dilemma aangepakt wordt en welke acties hierop uitgezet worden.

 

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.