medewerkers

Change Management

 • Succesvol veranderen van organisaties
 • Doelgericht veranderen
 • Leidinggeven bij veranderingen
 • Creëren van draagvlak bij medewerkers
 • Omgaan met weerstand en conflict

Waarom deze training?

Eén ding is zeker: het enige constante binnen een organisatie is verandering! Voorbeelden zijn: fusietrajecten, overnames, cultuurveranderingen, structuurwijzigingen en veranderde samenwerkingsverbanden.

Toch behalen veel veranderprocessen niet het gewenste resultaat, ondanks alle inspanningen. Het slagen van organisatieveranderingen valt of staat bij de willingness van de medewerkers die deze veranderingen ondergaan. Organisatorische veranderingen vragen vaak om gedragsverandering van medewerkers. Als leidinggevende, projectmanager of adviseur bestaat de kans dat u op enig moment tijdens de verandering te maken krijgt met weerstand van uw medewerkers. Reacties als ‘ze hebben weer wat nieuws bedacht’ of ‘ons wordt niks gevraagd’ zullen u niet geheel onbekend klinken.

De vraag is: Hoe kunt u effectief veranderingen doorvoeren? Wat, hoe en op welk moment communiceert u veranderingen ? Hoe creëert u draagvlak bij de medewerkers en gaat u om met weerstand binnen een team?

Tijdens de training wordt er zowel aandacht besteed aan het communicatie- als het gedragsaspect bij veranderingen.

Programmapunten

 • Inzet van veranderstrategieën
 • Van organisatieverandering naar gedragsverandering
 • Oefenen in gesprekken met tegenstanders en bondgenoten
 • Herkennen en omgaan met reacties op veranderingen (sleutelbegrippen: communicatie + betrokkenheid)
 • Communicatiestijlen bij veranderingen
 • Transformationeel leidinggeven

Resultaten van de training

U heeft een helder beeld van de diverse in te zetten veranderstrategieën. U kunt effectieve gesprekken voeren met de medewerkers over veranderingen. U bent in staat verschillende weerstandsrollen van medewerkers te herkennen en hier op in te spelen. Ook is het voor u mogelijk om als leidinggevende draagvlak te creëren voor veranderingen.

 

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.