medewerkers

Competentie Management

 • Focus op ontwikkeling
 • Coachend leiderschap
 • Excellente organisatie
 • Visie

Waarom dit business programma?

De focus richten op resultaten en doelstellingen heeft een primaire bijdrage aan overleven en groei van een organisatie. Om op langere termijn als organisatie te groeien en te excelleren is een continue focus op competenties en competentieontwikkeling van mensen een onmisbare schakel. Een programma voor competentiemanagement geeft u tools in handen om een organisatie grip te geven op dit in eerste instantie minder meetbare organisatieaspect.

Competentiemanagement wordt niet als losstaand systeem ingezet, maar heeft een hoge mate van integratie met andere organisatieaspecten, te beginnen met de visie en missie van de organisatie. Competentiemanagement wordt als een ‘next step proces’ ingevoerd met een zo hoog mogelijke bijdrage vanuit de organisatie zelf.

Programmapunten

Het programma bestaat uit diverse stappen, dat afhankelijk van uw concrete situatie met u wordt ingevuld:

 • Visie en missie afstemming of bepaling
 • Implementatiestrategie
 • Betrokkenheid van alle betrokken partijen
 • Diverse workshops Competentieprofielen
 • Integratie met:
  • Organisatiestructuur en functieprofielen
  • Beoordelingsystematiek en gesprekscycli
  • Management Development
  • Employability
  • Werving en selectie
 • Communicatieplan
 • Trainingen Coachend leidinggeven voor managers
 • Workshops Leiding krijgen voor medewerkers

Resultaten

De organisatie is in staat om de focus zowel op resultaten als ontwikkeling te leggen, waardoor de continuïteit en/of groei zowel op korte als lange termijn gewaarborgd is. Er ontstaat duidelijkheid voor leiding en medewerkers welke competenties ontwikkeld en aangestuurd moeten worden. Enthousiasme en voldoening in het werk nemen toe omdat er meer aandacht en waardering is voor de totale bijdrage die op alle niveaus wordt geleverd aan de resultaten en groei van de organisatie.

 

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.