medewerkers

Het Nieuwe Werken

Waarom Het Nieuwe Werken?

De markt van mensen, bedrijven, diensten en producten en de belangrijkste management tool, Facility Management, ontwikkelt zich in één gezamenlijke richting: voldoen aan de behoeften van klanten. Een organisatie streeft realisering van haar doelstellingen na en ‘shopt’, door op zoek te gaan naar strategische partners die zij nodig heeft.

Onder invloed van Het Nieuwe Werken (HNW) ontstaat een steeds duidelijker scheiding tussen beleid en uitvoering, waarbij slechts het beleid in huis blijft. Lagere kosten met behoud van rendement is het streven. Naast een overzichtelijker en slagvaardiger organisatie ontwikkelt zich door Het Nieuwe Werken meer en meer een grotere betrokkenheid, vrijheid en productiviteit bij de medewerkers op alle niveaus.
Belangrijke voorwaarden voor het succes van HNW zijn: het maken van duidelijke afspraken over tijdstippen en voorwaarden waaronder flexibel kan worden gewerkt. Daarnaast is het van groot belang dat flexibele werkers goed bereikbaar zijn en dat er voldoende contactmomenten met collega’s zijn. Werknemers en werkgevers worden door de vele voordelen van HNW steeds meer opgeroepen te experimenteren met een flexibele stijl van werken, die minder gebonden is aan plaats, tijdstip en duur.

Moovs wil uw organisatie graag begeleiden bij de invoering van Het Nieuwe Werken, met interventies die aansluiten bij de corebusiness van uw organisatie. Wij kunnen dit helpen realiseren door met behulp van Events, Workshops, Trainingen en Coaching de brug te slaan tussen Het Oude Werken en Het Nieuwe Werken.

Lees hier meer over ons aanbod.

 

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.