medewerkers

Intercultureel Talentmanagement

 • Excelleren met diversiteit
 • Break-out achievement van intercultureel talent
 • Ontwikkelen van diversiteitspool
 • De kracht van verschillen

Waarom deze training?

Binnen organisaties is sinds een aantal jaren gestructureerd aandacht voor talenten. Specifiek is er aandacht voor interculturele diversiteit. Vanuit twee opzichten is dit van doorslaggevend belang voor lange termijn succes. Door globalisering én door grote diversiteit op de eigen locale arbeidsmarkt wordt in steeds grotere mate een beroep gedaan op een grote mate van sensitiviteit en bewustzijn van verschillen en hier optimaal gebruik van te maken.

Optimaal inspelen op globalisering en samenstelling van de arbeidsmarkt kan alleen door talent in huis te halen en/of door te laten stromen naar managementfuncties.
De Interculturele Talent Training heeft als doelstelling zichtbaar te krijgen of men inderdaad de potentie heeft en zichtbaar te krijgen of men de wil (ambitie) heeft om stappen te zetten. Talenten worden geselecteerd die klaargestoomd gaan worden om op termijn belangrijke (hoger) management posities of andere vitale posities van uw organisatie te vervullen. Dit vraagt een gedegen traject waar duidelijk wordt wat men in zijn of haar mars heeft en dat de organisatie openstaat voor de behoeften van de diversiteitspool.

Moovs biedt een intercultureel traject aan gebaseerd op studies naar Top Talent; aan de hand van vier kernelementen: ambitie, potentie, waarden en Alpha Intelligentie die leiden tot een zogenoemde doorbraak (breakout achievement), kenmerkend voor Top Talent. De vier kernelementen zullen in deze Top Talent Training worden ingezet. De kernelementen worden continu ook bekeken vanuit cultuurwaardenperspectief en afhankelijk van de doelstellingen van de organisatie en de samenstelling van de pool vanuit verschillende relevante etnische achtergronden.
Het traject wordt begeleid door experts op het gebied van cultuur in een organisatiesetting en/of in een interculturele setting

Programmapunten

 • Leadership Values assessment met 360° feedback
 • Training cultuurwaarden bewustzijn
 • Top Talent gemeten; voorafgaand aan het traject worden verschillende vormen van intelligentie in kaart gebracht
 • Back-to-the-basics: de potentie van Intercultureel Talent. Modules gericht op zelfvertrouwen, hoge mate van bewustzijn en sensitiviteit voor omgeving, expressie van sociale vaardigheden en ‘hogere’ waarden, fysieke, mentale en spirituele gezondheid en relatiegericht leiderschap
 • Ambitie: Door parallel het Best Year Yet ® programma te volgen, zullen de echte Top Talenten in dit traject een doorbraak forceren (prestatie climax)
 • Intercultureel Talent en relaties - de juiste diverse mensen om je heen en samenwerken is cruciaal om succesvol te zijn. In deze module staat het creëren van een persoonlijke inner circle centraal; de mensen rondom het Top Talent die voorwaardelijk zijn voor het succes
 • Waarden: Talent is authentiek; de kracht is keuzes maken en handelen vanuit hetgeen je daadwerkelijk belangrijk vindt
 • Inhoudelijke business cases verweven door het traject
 • Interculturele communicatie in het kader van leidinggeven

Resultaten van de training

Het volgen van de Intercultureel Talent Training biedt deelnemers inzicht in zijn of haar talenten, mogelijkheden en ambities. De Interculturele Talent Training geeft uw organisatie een stevige positie op een globaliserende markt en arbeidsmarkthandvat en methodieken om Top Talent te scouten.

 

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.