medewerkers

Gespreksvoering voor leidinggevenden

Selectiegesprekken

Methodisch selecteren
Competentiegericht
Gespreksvaardigheden
Bewust kiezen

Lees meer...

POP- gesprekken

Competentie management
Loopbaanontwikkeling
Eigen verantwoordelijkheid
Coachen als stijl van leidinggeven

Lees meer...

PVB – gesprekken

Planningsgesprekken
Voortgangsgesprekken
Beoordelingsgesprekken

Lees meer...

Slecht-Nieuws gesprekken

structuur
professioneel gedrag
voorbereiding
inleven

Lees meer...

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.