medewerkers

POP- gesprekken

 

Waarom deze training?

In een veranderende omgeving worden aanpassingen van de organisatie en hun medewerkers gevraagd. Dit vraagt dat medewerkers in staat zijn nieuwe competenties eigen te maken of deze verder te professionaliseren. De verantwoordelijkheid hiertoe wordt in steeds sterkere mate bij de medewerker zelf gelegd. Middels het voeren van ontwikkelingsgerichte gesprekken (POP’s, persoonlijk ontwikkeling plan) worden hier condities voor geschapen. Aan de leidinggevende echter de taak om medewerkers hierbij te ondersteunen door hen te coachen.

U leert in de training de rol van coach te hanteren in ontwikkelingsgesprekken. Coachen is een specifieke stijl van leidinggeven en begeleiden van medewerkers die gericht is op de ontwikkeling van medewerkers. Een stijl die medewerkers stimuleert tot grotere betrokkenheid, persoonlijke ontwikkeling en behalen van resultaten. U leert de verschillen tussen een POP gesprek met andere gesprekken en de verbanden zien. Tevens leert u koppelingen te maken met mobiliteitsbeleid indien aanwezig. Uiteraard krijgt u een model aangereikt voor het voorbereiden en voeren van een POP gesprek. U leert om te gaan met 4 type gedragingen van medewerkers in een POP-gesprek en de coaching daarop af te stemmen. Achtereenvolgens leert u de medewerker te begeleiden in het schrijven van een persoonlijk ontwikkelplan.

Programmapunten

  • Wat is competentiemanagement?
  • Het POP gesprek in relatie tot andere gesprekken en mobiliteit
  • Wat komt kijken bij gedragsverandering?
  • Coachingsvaardigheden en persoonlijk coachingsprofiel
  • Competentiespel
  • Ontwikkelingsgerichte feedback geven
  • Ontwikkeldoestellingen SMART gemaakt
  • Het POP-gesprek: de ins en outs
  • Voeren van POP-gesprekken met een acteur
  • Schrijven van een persoonlijk ontwikkelplan

Resultaten van de training

Na de training heeft het begrip competentie meer handen en voeten gekregen. U heeft een heldere structuur om POP-gesprekken te voeren. Deze structuur is afgestemd op de methodiek zoals deze wordt voorgestaan binnen uw organisatie. U kunt het gesprek helder positioneren ten opzichte van andere gesprekken zoals functionerings- en beoordelingsgesprekken. De kern is dat u medewerkers zo weet te coachen dat zij zelf verantwoordelijkheid leren nemen voor de eigen persoonlijke ontwikkeling. Dit krijgt direct vorm door medewerkers zelf een persoonlijk ontwikkel plan te laten schrijven na het eerste gesprek.

 

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.