medewerkers

PVB – gesprekken

 

Waarom deze training?

De PVB-cyclus van gesprekken voeren biedt een organisatie een structuur waarin veel losse elementen zoals competentiemanagement, persoonlijke ontwikkeling, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken samenkomen. Daarbinnen heeft de leidinggevende een cruciale rol.

Moovs werkt vanuit een afgeronde gesprekscyclus (ook genaamd PVB-cyclus) in plaats van losstaande gesprekken. De cyclus bestaat uit 3 stappen, namelijk Planning, Voortgang en Beoordeling.

Wat maakt dat deze gesprekscyclus nu anders is dan de standaard functionerings- en beoordelingsgesprekken? Het grootste verschil is dat er nu een koppeling wordt gemaakt tussen de organisatiedoelen en de persoonlijke ambities. Dit gebeurt door organisatiedoelen te vertalen naar competenties die vervolgens dienen als uitgangspunt voor het persoonlijke ontwikkelingsplan.

Programmapunten

  • De gesprekscyclus
  • Kenmerken en verschillen tussen de drie gesprekken Basis gespreksvaardigheden
  • Feedback geven en ontvangen
  • Werken met gedragscriteria (de STAR-methode)
  • Ontwikkelingsdoelstellingen SMART gemaakt
  • Coachingsvaardigheden
  • Persoonlijk Ontwikkel Plan
  • Beoordelingsfouten
  • Voeren van gesprekken met acteur

Resultaten van de training

De training en PVB-cyclus biedt een evenwichtige gesprekscyclus voor de medewerkers en organisatie. Hierdoor is er toenemende aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, die afgestemd is op de organisatieontwikkeling. Bovendien komen medewerker en leidinggevende door de frequentere gespreksvoering dichter bij elkaar en kunnen ontwikkelingen bij personen en organisaties beter op de voet worden gevolgd.

 

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.