medewerkers

Leidinggeven aan Verandering

Waarom deze training?

Organisatieveranderingen zijn voor veel leidinggevenden een lastig te nemen hindernis. Wat gebeurt er als mensen te horen krijgen “we gaan veranderen”. Veel managers worden geconfronteerd met een hoop vragen van medewerkers. Hoe ga je deze gespreken voeren? Welke leiderschapsstijlen ga je inzetten? Wat vertel je en wat vertel je niet en waarom? Kortom leidinggeven aan veranderingen is vooral leidinggeven aan dilemma’s.

Tijdens deze training leert u omgaan met verandering en er het beste uit te halen.

Programmapunten

 • Coachend leiderschap / HR matrix
 • Change management
 • Omgaan met weerstanden ( weerstandscurve)
  • Belemmerende gedachte
  • Leiderschapsstijlen en veranderingen
  • Veranderingsmythes
 • Uitspelen praktijk situaties
  • Weerstandsvormen
  • Interventieniveaus
 • Uitspelen praktijksituaties en ingebrachte casuïstiek
  • Casussen
  • Regiemodel
 • Hoe verder.. 

Resultaten

U bent in staat om u medewerkers te begeleiden in een veranderingstraject en om te gaan met weerstand en onzekerheden als het gaat over veranderingen. Daarnaast kunt u uw leiderschapsstijl effectief benoemen en in zetten bij veranderingsprocessen. U heeft praktische handvatten om gesprekken met medewerkers efficiënt en effectief te kunnen voeren.

 

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.