medewerkers

Praktisch leiderschap

1. Leiderschap (basis)

 • Sturend handelen
 • Gesprek aangaan
 • Motiveren en inspireren
 • Delegeren

Waarom deze training?

Het beïnvloeden van medewerkers is de cruciale factor voor succes als leidinggevende. Uw eigen ervaringen plaatsen in een praktisch raamwerk en uw eigen sterke en zwakke kanten leren kennen is een belangrijke stap naar effectief leidinggeven.

In deze training maakt u kennis met de belangrijkste do’s en don’ts in leiderschap. Aan de hand van de laatste inzichten over leiderschap wordt de eigen werksituatie belicht. We kijken naar de laatste inzichten over gedragsbeïnvloeding en wat dat betekent voor leiderschap. Tevens staan we stil bij het verschil tussen managen en leiderschap door beiden te belichten. Wat zijn de resultaatgebieden waar u op stuurt, zoals kwaliteit, financiën, processen, service etc. Wat is de rol van medewerkers in relatie tot de resultaatgebieden. En wat vraagt dat van de aansturing van uw mensen. Wie hebt u in uw team, wat is de volgende stap die u hen wilt laten zetten, wat motiveert uw medewerkers, welke levensfase zit men in, waar is focus nodig per resultaatgebied en welk gedrag vraagt dat van een betreffende medewerker.

Door een duidelijke koppeling tussen gewenste resultaten en benodigd gedrag van medewerkers te maken, kunt u benoemen waar groei gewenst is. Als u vervolgens die vorm van leiderschap weet in te zetten die effectief is om de gewenste beweging te bereiken, bent u geslaagd!

Programmapunten

 • Laatste inzichten leiderschap
 • Managen versus leidinggeven
 • Resultaatgebieden, gedrag van medewerkers en aansturing
 • Teamanalyse en gewenste groei
 • Casuïstiek uitspelen met acteurs
 • Intrainen basisvaardigheden leidinggeven
 • Van voordoen naar nadoen
 • Van dirigeren naar motiveren
 • Van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid
 • Terug naar de werkplekplan

Resultaten van de training

Na de training heeft u uw leidinggevende vaardigheden uitgebreid. U weet doelgericht uw leiderschap in te zetten om uw medewerkers te laten groeien op die resultaatgebieden waar groei gewenst is. U stapt de training uit met een concreet plan om iedere medewerker de volgende stap te laten zetten. Doordat u de volgende stap in leiderschap heeft gezet! 

2. Leidinggeven – gevorderd: Aansprekend Leiderschap

 • Aanspreken
 • Authentiek leiderschap
 • Waardengedreven
 • Proactief

Waarom deze training?

Het succes van een organisatie wordt bepaald door de mensen die er werken en samenwerken. Uiteindelijk zijn de mensen het belangrijkste kapitaal. Alleen met je mensen slaag je erin excellente resultaten te halen. Van u als leidinggevende wordt een grote verantwoordelijkheid verwacht ten aanzien van het aansturen van medewerkers. Aansprekend Leiderschap uit zich in drie focusgebieden die een keuzemogelijkheid in zich hebben en uitgaat van groei als leidinggevende. Keuzemogelijkheid wil zeggen dat u kiest welke vorm van leiderschap het meest passend is voor uw medewerkers, uw bedrijfssituatie en de doelen die u nastreeft. Keuzemogelijkheid wil ook zeggen dat u uw gedrag kunt kiezen en de leidinggevende kunt worden die u zou willen zijn.

Aansprekend leiderschap gaat uit van groei en ontwikkeling. Voor organisaties die geloven in de potentie en kracht van de leidinggevenden en medewerkers om met elkaar te leren en te innoveren is Aansprekend Leiderschap de aangewezen training.

Programmapunten

Module 1: Aanspreken

 • 4 c’s van aanspreken
 • Sturend handelen
 • Gesprek aangaan

Module 2: Aansprekend

 • Motiveren en inspireren
 • Authenthiek
 • Waardengedreven
 • Kwetsbaar

Module 3: Aanspreekbaar

 • Verantwoordelijkheid
 • Ladder van proactiviteit
 • Focus

Resultaten

In de training groeit u als leidinggevende door zelf-onderzoek. u weet de juiste aansluiting te vinden bij medewerkers. En weet u daadwerkelijke commitment te vertalen naar proactief en creatief gedrag.

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.