medewerkers

Teamcoaching

  • Vergroten communicatieniveau in teams
  • Competentieontwikkeling van teams
  • Vergroten van de zelfstandigheid van een team
  • Coachend leidinggeven aan teams

Waarom deze training?

Teamcoachen is een specifieke stijl van leidinggeven en begeleiden van teams die gericht is op de ontwikkeling van teams. Teamcoachen zorgt voor aanzienlijke verbeteringen in de communicatie en samenwerking van uw team. Teamleden leren beter op elkaar af te stemmen en elkaars kwaliteiten naar voren te laten komen. Zo verbeteren de prestaties en is het team meer dan de optelsom van alle teamleden.

In de training komen de verschillende aspecten van teamcoaching aan bod. De teamleden en leidinggevende doen kennis op over het inschatten van het ontwikkelingsniveau van teams en de cruciale vaardigheden voor een team(coach). Er worden allerlei praktische handvatten aangereikt en er wordt veelvuldig geoefend. Kernpunt is de vaardigheden waarmee u een groep op een hoger niveau van team functioneren kunt brengen. Een groep die aan het groeien is, kunt u stimuleren om de stap te maken van discussie naar dialoog. In de dialoog is men gericht op het verhelderen van elkaars beelden en ideeën en deze te erkennen. Men is niet gericht op het weerleggen of tegenspreken van elkaars ideeën en meningen. Socrates noemde de dialoog “de weg naar waarheidsbevinding”. Wij noemen de dialoog de weg naar teamleren, synergie en een gezamenlijke visie.

Programmapunten

  • De ontwikkeling van teams
  • Kenmerken van teamcoachen als stijl van leidinggeven
  • De rol als leidinggevende én teamcoach
  • Oefenen van analysemethode en –technieken
  • Oefenen van verschillende interventiemethoden en –technieken

Resultaten van de training

Na de training kunt u de kenmerken van teamcoaching, de ontwikkelingsfasen van teams en bijpassende aanpak benoemen. U bent in staat de verschillende interventies of persoonlijke bijdrages te koppelen aan de ontwikkeling van een team. U beschikt over verschillende basisvaardigheden om deze in de teambijeenkomsten toe te passen. Daarmee zijn team en leidinggevende in staat het team naar een hoger niveau te tillen. U weet een leercultuur te creëren als voorwaarde voor synergie.

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.