medewerkers

Verzuimgesprekken – gevorderd

Waarom deze training?

Het algemene doel van de training is het vergroten van het handelingsvermogen van uw medewerkers in situaties van verzuim door uitbreiding van kennis, inzicht en vaardigheden.

U leert uw rol als leidinggevende bij verzuim te benoemen en op te pakken. Daarnaast kunt benoemen wat de doelen van verschillende verzuimgesprekken zijn en wat de opbouw hiervan is. Als allerbelangrijkste kunt u verschillende verzuimgesprekken voeren.

Programmapunten

  • Ziek of verzuimd?
  • Theorie Verzuim (naar aanleiding van e-learning)
  • Het voeren van verzuimgesprekken met een acteur; telefonische ziekmelding, kort frequent verzuimgesprekken, confronteren: durven en doen!
  • Wat mag en kan ik vragen?
  • Kort, middel en lang verzuim
  • Beïnvloeden van verzuim, welk arbeidsklimaat speelt een rol om verzuim?
  • Eigen situaties oefenen met acteur
  • Actiepunten

Resultaten

Na de training weet u hoe u het verzuim gesprek vorm gaat geven, wat de doelen van de verschillende gesprekken zijn en hoe je deze opbouwt. Daarnaast weet u hoe verzuim te beïnvloeden is. U weet wat u en de organisatie kan doen om de kans op verzuim zo klein mogelijk te houden en het herstel zo groot mogelijk.

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.