medewerkers

Verzuimmanagement

Waarom deze training?

Hoe gaat uw organisatie om met verzuim en hoe wordt dit beïnvloed? Wilt u ook graag een gezond werkklimaat creëren? Deze training vergroot het handelingsvermogen van de leidinggevenden in situaties van verzuim door uitbreiding van kennis, inzicht en vaardigheden gericht op het creëren van een gezond werkklimaat en beperken van (onnodig) verzuim.

Programmapunten

  • Verzuim: draagkracht en draaglast – balans
  • Verhouding tussen leidinggevenden en medewerkers vitale en
  • betrokken arbeidsrelatie opbouwen (verwachtingen managen)
  • Sturen op de 4 A’s; arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbeidsinhoud
  • Focus op positieve mogelijkheden
  • Oefening Gevoelsreflecties
  • Oefenen met een acteur: Preventie en signaleringsgesprekken,
  • plan van aanpak, hervatting gesprekken
  • Actiepunten

Resultaten

Na de training bent u in staat uw verantwoordelijkheid als leidinggevende bij verzuim te aanvaarden en op te pakken. U benoemt wat de doelen en opbouw van verschillende verzuimgesprekken zijn. Daarnaast heeft u inzicht van hoe u het beste een vitale en betrokken arbeidsrelatie op kan bouwen.

 

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.