medewerkers

Verzuimgesprekken – basis

Waarom deze training?

Sinds de invoering van de Wet Poortwachter is de aandacht voor Verzuim niet meer verdwenen. Verzuim is een belangrijke graadmeter hoe het met het bedrijf en specifiek de mensen gaat. Het zegt iets over medewerkerstevredenheid, de wijze van leidinggeven en is is uiteraard een belangrijke kostenpost als het verzuim hoog is. Leidinggevenden spelen een sleutelrol in het voorkomen van verzuim en waar nodig actief terugdringen van verzuim. In deze training worden de leidinggevende ondersteund in hun rol waar de training aansluit bij de specifieke wensen en problematiek van een organisatie.

Programmapunten

 • Preventie, curatie en reïntegratie
 • Verzuimfeiten, registratie en analyse
 • Wet- en regelgeving rondom verzuim
 • Vragenvuur aan de arboarts (optioneel)
 • Het voeren van verzuimgesprekken, zoals:
  • Preventiegesprekken
  • Telefonische verzuim intake
  • Kort frequent verzuimgesprekken
  • Reïntegratiegesprekken

De training bestaat uit een afwisselende mix van kennis-, en vaardighedenvorming, op basis van praktijkcasuïstiek uit uw eigen organisatie.

Resultaten van de training

Na het volgen van de training heeft u duidelijk zicht op uw rol, taak en positie binnen een integrale verzuimbegeleiding. U heeft alle kennis en kunde opgedaan die voor uw functie van belang is. U weet verzuim te beïnvloeden en daarmee de performance van uw medewerkers en de organisatie te verbeteren.

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.