partners

Telkens een andere business partner, dat betekent nooit de waarde van langdurig partnership.”

Appreciative inquiry

 • Waarderend onderzoeken
 • Nieuw positief perspectief
 • Vergroten van engagement
 • Benutten van sterkten in de mensen
 • 5 uitgangspunten van AI

Waarom deze aanpak in een training/workshop?

Daar een nieuw perspectief te kiezen en te leren kijken naar waar de kracht in onszelf, anderen, de organisatie en partners zit, verhogen we betrokkenheid en gaan mensen weer bloeien. Het is een startpunt voor een gedragen verandering, waarin alle sterke karaktereigenschappen van mensen worden in gezet. Er is alignement op het realiseren van de gewenste verandering, de gewenste strategie en gedroomde toekomst. Het unieke van AI is dat we zoveel als mogelijk stakeholders in het systeem betrekken om maximaal alle krachten te gebruiken en alignement te bewerkstelligen. Door waarderend samen te werken en te co-creëren ontstaan duurzame partnerships binnen de gehele keten in de bedrijfsvoering.

Programmapunten

 • Hoe werkt AI?
 • De vijf uitgangspunten van AI:
  • sociaal-constructionistische principe
  • het poetische principe
  • het simultaniteitsprinicpe
  • het anticiperend principe
  • het positiviteitsprincipe
 • De uitgangspunten toegepast in de praktijk (aan de slag met een praktijkcase/vraagstuk)
 • De 5 V’s stap voor stap doorlopen  (Verwoorden, Verdiepen, Verbeelden, Vormgeven en Verwezenlijken.
  • V erwoorden: Waar wil je ‘meer van’.
  • V erdiepen: ‘Men gaat op zoek naar ‘het beste dat er is’.
  • V erbeelden: Men stelt zich voor ‘wat zou kunnen zijn’.
  • V ormgeven: Men gaat in dialoog over ‘wat er zou moeten zijn’.
  • Verwezenlijken: Vaststellen en invoeren van ‘wat er zal zijn’.

5methode

Resultaten van de bijeenkomst

Verbondenheid in de gehele organisatie en keten door waarderende relaties. Relaties waarin authentiek en onderzoekend wordt samengewerkt en groeikansen worden gecreëerd voor iedereen. Appreciative Inquiry is de benadering bij uitstek voor bedrijven die geloven in mensen en daarmee in een relatiestrategie. 

 

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.

 

Interventietraject

Employee development

 • Energie, Passie, Plezier
 • Effectief Assertief
 • Kunnen, Willen en Durven Beinvloeden
 • Proactiviteit
 • Interne klantgerichtheid
 • Complexe Informatieoverdracht
 • Netwerken
 • Adviesvaardigheden
 • Omgaan met cultuurverschillen

Interventietraject

Employee development

 • Energie, Passie, Plezier
 • Effectief Assertief
 • Kunnen, Willen en Durven Beinvloeden
 • Proactiviteit
 • Interne klantgerichtheid
 • Complexe Informatieoverdracht
 • Netwerken
 • Adviesvaardigheden
 • Omgaan met cultuurverschillen