partners

Telkens een andere business partner, dat betekent nooit de waarde van langdurig partnership.”

Ethiek en inkoop

(voor inkopers en medewerkers inkoopbedrijven)

 • Verantwoord inkopen
 • Omgaan met leveranciers
 • Weten wat er speelt
 • Moreel sterk staan in de keten en in de markt
 • Stilstaan bij concrete dilemma’s en deze systematisch oplossen
 • Nutsmaximalisatie, zingeving en tevredenheid.

Waarom deze workshop?

De klant is koning en de inkoper staat namens de klant sterk t.o.v. leveranciers. Hij bepaalt wie de klant mag bedienen. Nietwaar? De afhankelijkheid van leveranciers is echter groot, al zijn er wellicht vele aanbieders. Omdat klanten aangesproken kunnen worden op gedrag van hun leveranciers zijn goede relaties belangrijk.  Dit roept vragen op als:

 • Hoe kunnen we uit het grote aanbod van leveranciers de juiste vinden? Wat is ethisch juist?
 • Welke kwaliteits- en morele eisen stellen wij aan leveranciers en hoe verantwoordelijk zijn wij als later blijkt dat zij daar niet aan voldoen? Hoe zorgen wij ervoor dat we voldoende correcte informatie omtrent leveranciers(processen) verkrijgen?
 • Zijn wij verantwoordelijkheid voor gedrag van de leveranciers (subcontractors) van onze leveranciers..?
 • De bestaande regelgeving omtrent inkoopgedrag en –ethiek (aanbesteding, concurrentiebeding, etc.) is ondersteunend maar kan ook complex zijn. Hoe gaan we ermee om?
 • Kunnen we calamiteiten waarbij we (in-)direct bij betrokken zijn zoals het ineenstorten van kledingfabrieken in Bangladesh of waarbij we als internetaanbieder worden aangesproken door ontevreden koeriers, voorkomen, en zo ja hoe?
 • Hoe realiseren we een stevige en zorgvuldige inkoopethiek waarbij wij onszelf in de spiegel kunnen blijven aankijken en tevreden zijn over onze aanpak?

Programma

In diverse werkvormen (overleg plenair en in subgroepen, m.b.v. casuïstiek en een checklists) komen de volgende aspecten aan de orde:

 • We zoemen in op onze positie als inkoper (en klant) en zoomen uit naar de leverancier en de hele keten ‘achter ons’.
 • We gaan vanuit een hoger perspectief (de helikopter) onze hele keten incluis maatschappij beschouwen om helder(der) plaats te kunnen bepalen als inkoper van ons bedrijf (of als inkoop-bedrijf voor een klant) om deze positie ethisch te kunnen onderbouwen.
 • We onderzoeken hoe je op een integere wijze vorm te geven aan relaties met leveranciers en hoe je ervoor kunt zorgen dat je je als inkoper / klant ‘goed’ kunt blijven voelen over relaties op langere termijn.

Resultaten

 • Explicitering van de persoonlijke waarden en normen t.o.v. leveranciers.
 • Meer inzicht in de eigen morele positie.
 • Inzicht in de wijze waarop ethische dilemma’s zorgvuldig kunnen worden opgelost.

 

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.

 

Interventietraject

Employee development

 • Energie, Passie, Plezier
 • Effectief Assertief
 • Kunnen, Willen en Durven Beinvloeden
 • Proactiviteit
 • Interne klantgerichtheid
 • Complexe Informatieoverdracht
 • Netwerken
 • Adviesvaardigheden
 • Omgaan met cultuurverschillen

Interventietraject

Employee development

 • Energie, Passie, Plezier
 • Effectief Assertief
 • Kunnen, Willen en Durven Beinvloeden
 • Proactiviteit
 • Interne klantgerichtheid
 • Complexe Informatieoverdracht
 • Netwerken
 • Adviesvaardigheden
 • Omgaan met cultuurverschillen