klanten-aan-het-woord

Effectief assertief

  • De balans in persoonlijke communicatie
  • Vaardigheden die assertiviteit bevorderen
  • Beïnvloeden van eigen stemmingen en emotie
  • Effectief omgaan met meningsverschillen

Waarom deze training?

Medewerkers moeten over veel kwaliteiten beschikken: zelfstandigheid, goed kunnen samenwerken, initiatief nemen, open communiceren. En natuurlijk wil iedereen daar graag aan voldoen. De praktijk is echter vaak weerbarstiger dan wensen en ambities. Irritaties, teleurstelling, onbedoeld nukkig of tactloos reageren, uw mening niet (durven) zeggen, moeilijk met kritiek omgaan. Dát zijn de situaties van alledag. Waardoor u niet optimaal communiceert en onvoldoende uit de verf komt. Of waarbij u wellicht juist degene bent die altijd ‘scoort’, waardoor collega’s zich ongemakkelijk bij u voelen. Als u zich in één van deze situaties herkent en het niet wilt laten bij ‘zo ben ik nu eenmaal’, dan is deze training voor u.

In de training leert u in balans met uzelf en uw omgeving effectief te communiceren. Dit betekent dat u met respect voor anderen uw eigen wensen ter sprake brengt. U leert ontdekken welke emoties en gedachten in bepaalde situaties relevant zijn (en welke niet!). U leert meningsverschillen effectief gebruiken. U oefent met het creëren van een positieve gesprekssfeer en leert hoe u waar nodig een ander kunt aanspreken op gedrag. En hoe u effectief om kunt gaan met kritiek die u zelf krijgt op uw houding of gedrag.

Programmapunten

  • Verkrijgen van inzicht in assertiviteit en de mogelijkheden hiervan
  • Vaardigheden, die assertiviteit bevorderen
  • Teruggaan naar de wortels van gedrag in lastige situaties
  • Het leren beïnvloeden van eigen stemmingen en emoties
  • Oefenen van effectief communiceren in situaties die door u persoonlijk als lastig worden ervaren

Resultaten van de training

Na de training gaat u met een goed gevoel naar uw werk. U heeft inzicht in uw eigen kwaliteiten en heeft deze aangevuld met vaardigheden waarmee u uw effectiviteit en assertiviteit heeft bevorderd. U zet zich in door uw ideeën en wensen in te brengen en u stimuleert daarmee een prettige en waardevolle samenwerking met uw collega’s.