klanten-aan-het-woord

Effectief communiceren

 • De balans in persoonlijke communicatie
 • Vaardigheden die assertiviteit bevorderen
 • Beïnvloeden van eigen stemmingen en emoties
 • Effectief omgaan met meningsverschillen

Waarom deze training?

Uw intentie tot bepaald gedrag is positief, maar het effect dat u bereikt is niet wat van u wordt verwacht. U krijgt het verwijt te langdradig te zijn, teruggetrokken, wollig te praten of mensen tegen uzelf in het harnas te jagen. U vindt het moeilijk om mensen in hogere functies aan te spreken en bent gevoelig voor status. De belemmeringen kunnen divers zijn. Maar de kern is dat u minder bereikt dan u zou willen bereiken.

In deze training ervaart u de valkuilen in effectief communiceren. U leert u voorkeursstijl kennen en tevens uw repertoire aan manieren van communiceren uitbreiden. Afhankelijk van uw persoonlijke leerdoelen wordt geoefend met voor u relevante praktijksituaties. Naast meer algemene stijlen van communiceren en beïnvloeden staan we specifiek stil bij uw wijze van omgaan met conflicten. U leert verschillen tussen conflicten te herkennen en conflicten als bron van mogelijkheden te zien. Ook hier leert u uw repertoire aan stijlen uit te breiden door verschillende vaardigheden te oefenen met acteur. Door statusoefeningen leert u statusposities in gesprekken te beïnvloeden in houding en gedrag. “You can be a high status butler, but a low status king!”.

Programmapunten

 • Waarnemen, interpreteren en gedrag
 • Beïnvloeden van communicatie
 • Oefenen van vaardigheden bij verschillende beïnvloedingsstijlen
 • Omgaan met conflicten in samenwerking met collega’s
 • Assertiviteit
 • Feedback geven en ontvangen
 • Statusoefeningen

Resultaten van de training

Na de training kunt u in de discussie met mensen uw ego en de inhoud van de taak loslaten. U bent zich meer bewust van andere signalen in uw omgeving. U bekijkt signalen van de andere partij vanuit mogelijk voordeel voor uw eigen positie of als wederzijds voordeel. Kortom: u bent in staat open te staan in plaats van te blokkeren. En weet daarmee uw invloed op een gesprek of situatie te behouden doordat u kunt switchen in gedrag.