klanten-aan-het-woord

Persoonlijke Impact

Handelen vanuit je kracht
Zelfmanagement
Relatiemanagement

Waarom deze training?

Moovs richt zich op het bewust bekwaam maken van mensen op de impact die men heeft op de ander. Dit vraagt dat men een hoog zelfbewustzijn heeft en een hoog sociaal bewustzijn. Vanuit dit bewustzijn kan met het pallet aan impact verhogende acties uitbreiden. Wij richten ons hierbij op de “binnenkant” en “buitenkant”. Onze visie richt zich op het vergroten van handelen vanuit je kracht (talenten, authentiek), geeft impact met oog voor het moment van de setting. Concreet vraagt dit sturen van jezelf (zelfmanagement) en sturen van de ander (relatiemanagement). Hierbij ben je zelf continue het “instrument”.

Programmapunten

  • Spiegeloefening
  • Contact maken
  • Luisteren naar jezelf
  • Presentatie technieken
  • Rollen en dialoog

Resultaten

Na de trainingen heeft u uw repertoire aan persoonlijke impact vergroot en heeft u inzicht over uw impact op anderen. U hebt kennis over communicatiestijlen om contact te verdiepen. U kijkt naar uzelf (kennismaken met uzelf) en bent u bewust van diverse rollen van anderen en de invloed daarvan op de persoonlijke impact.