klanten-aan-het-woord

Proactiviteit

 • Ladder van Proactiviteit®
 • De kracht van ambitie
 • De smaak van succes
 • Reactief versus empowered
 • Dialoog en netwerken
 • Cirkel van invloed

Waarom deze training?

Medewerkers vormen de sleutel tot succes! Om slagvaardig en flexibel te kunnen opereren is het van belang dat medewerkers meedenken, kansen en bedreigingen zien, ambitie hebben om de voorsprong van de organisatie te behouden en te vergroten. Kortom: proactief zijn. Er ontstaat een krachtig belang bij medewerkers zich in te zetten voor het succes van het bedrijf als zij hun dromen en ambities in de organisatie waar kunnen maken. Succes van het bedrijf staat namelijk garant voor het eigen succes.

In deze training leert u uw ambities te verhelderen en in lijn te brengen met organisatiedoelen. U ervaart op krachtige wijze waardoor u gedreven wordt. Op diverse manieren wordt een helder beeld gecreëerd en ingeprent om u richting te geven om uw ambitie waar te maken. Evenzo wordt u geconfronteerd met oorzaken van reactief gedrag. Gedrag dat maakt dat u op de rem gaat staan bij tijd en wijlen of zelfs de organisatie tegenwerkt. Middels simpele tools leert u dit gedrag te verklaren en te keren. U neemt zelf verantwoordelijkheid uw situatie te veranderen als die niet naar tevredenheid is. U beseft dat u ten alle tijden zelf verantwoordelijk bent voor de keuzes die u maakt en ook de mogelijkheid heeft zelf te kiezen.

Tevens leert u de dialoog aan te gaan. Dit betekent echt contact maken om persoonlijke en organisatiedoelen te bereiken.

Het programma is gebouwd rond de creatiespiraal. U wordt aan de hand genomen om de weg van ambitie naar werkelijkheid te leren bewandelen. Het is een fantastische maar ook confronterende reis die gemaakt wordt en een onvergetelijke indruk achterlaat.

Programmapunten

 • Minicollege proactiviteit
 • Missie, visie, droom, ambitie
 • Visualiseren en inprenten
 • Dialoog en netwerken
 • Persoonlijke sterkte/zwakte analyse
 • De ladder van Proactiviteit®
 • Invloed en betrokkenheid
 • De kracht van ontspanning en flow
 • Emoties positief inzetten

Resultaten van de training

Na deze indrukwekkende training kunt u helder verwoorden wat u kunt winnen bij het vertonen van proactief gedrag in uw organisatie. Evenzo krijgt u een beeld van wat het u kan kosten om dit niet te doen of om ‘oud’ gedrag voort te zetten. U voelt extra of nieuwe energie om talenten aan te boren ongeacht het aantal jaren werkervaring.