klanten-aan-het-woord

Afspreken - Aanspreken

Waarom deze training?

Afspraken die niet nagekomen worden is een grote ergernis binnen veel bedrijven en organisaties. Het zorgt voor frustratie, wantrouwen, een negatieve sfeer en stagnatie van de productie. De oorzaak wordt meestal gelegd bij de persoon die zijn afspraken niet nakomt maar is hij of zij wel de hoofdschuldige? Speelt er niet meer? De richtlijn “afspraak is afspraak”, zoals veel organisaties kennen, blijkt dit niet voldoende.

Waar ligt het nu aan dat mensen zich niet aan hun afspraken houden? Wat is hun achterliggende motivatie? Welke invloed heb ik daar op? In deze training kijken we naar gedrag van mensen en hoe jij daar als leidinggevende invloed op kunt hebben. We leren je hoe je verantwoordelijkheid bij je mensen creëert, hoe je open en eerlijk met elkaar communiceert, hoe je verwachtingen helder naar de ander toe overbrengt.

Het doel is: “afspraak is afspraak”. We sturen er op dat medewerkers of collega’s zich aan hun afspraken committeren en leren je ook confrontaties aan te gaan zonder het contact met de betreffende persoon te verliezen.

Programmapunten

  • Communicatievaardigheden
  • Houding
  • 5 C’s van aanspreken (Controleren, Complimenteren, Confronteren, Corrigeren en Coachen)
  • Feedback; klassiek versus modern
  • Betrokkenheid en pro-activiteit creëren
  • Voeren van gesprekken met behulp van een acteur

Resultaten van de training

U krijgt inzicht in de verschillende achterliggende motivaties van mensen. U leert u effectief uit te spreken en zaken te bespreken met je medewerkers. Daarnaast bent u in staat bij hen een verantwoordelijksgevoel te ontwikkelen zodat zij zich houden aan de gemaakte afspraken. Daarmee creëert u een succesvolle bedrijfscultuur welke bijdraagt aan het behalen van de organisatiedoelstellingen.