klanten-aan-het-woord

Best Year Yet individueel

 • Dromen verwezenlijken
 • Doelen halen
 • Energie
 • Paradigma shift

Waarom deze training?

Ervaart u dat u op het werk hun potentieel niet volledig benutten? Ontbreekt het u aan focus of stelt u onvoldoende prioriteiten? Herkent u dat u wordt afgeleid door gebeurtenissen en activiteiten die niet leiden tot uw droom? Dit programma pakt díe onderwerpen aan, waar u zich niet volledig geeft. Door het volgen van Best Year Yet bereikt u wat u zich ten doel stelt, weet u om te gaan met veranderingen en te handelen volgens prioriteiten. Daarnaast heeft u helder voor ogen waarop u zicht moeten focussen, u bent zijn energieker en nemen deze energie mee naar het werk.

Succesvolle organisaties erkennen dat medewerkers ook een leven buiten het werk hebben, dat hun bijdrage aan de organisatie kan vergroten en verrijken. Door hen de verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen persoonlijke agenda’s en doelen, veranderen mensen de manier waarop ze leven, ervaren ze hun leven als meer bevredigend en zullen ze een verschil maken voor hun omgeving. Door niet langer een ‘speelbal’ van de omstandigheden te zijn, maar helder gedefinieerd te hebben hoe het komende jaar er uit gaat zien, wordt de basis gelegd voor balans in je leven. In het individuele jaarplan kan u als deelnemer dan ook doelen stellen voor wat betreft het werk en daarbuiten.

Lees meer over Best Year Yet

Programma punten

Centraal binnen BYY staat de startworkshop. Tijdens deze workshop wordt u individueel door 10 vragen geleid, wat resulteert in een 1-pagina jaarplan. In dit proces kijkt u terug op successen en teleurstellingen in het (recente) verleden en vertaalt deze naar drie richtlijnen.

U creëert een nieuwe mindset die gericht is op het behalen van succes, definieert de top tien doelen voor het komende jaar en actiestappen om het plan uit te voeren. U voelt zich eigenaar van het plan en geeft blijk van een groot verantwoordelijkheidsgevoel, omdat uzélf uw plan definieert.

Een structuur van maandelijkse follow-up sessies verzekert na de startworkshop het succes van het BYY plan. BYY is een prestatie-verhogend systeem dat gedurende een jaar een gestructureerd follow-up protocol aanbiedt. Tijdens elke follow-up sessie wordt de voortgang op de doelstellingen bepaald en grafisch bijgehouden en worden nieuwe actiestappen gedefinieerd voor de volgende maand. Daarnaast houdt u uw voortgang bij via het web-based software pakket PRO (Producing Results Online). U wordt begeleid door een gecertificeerde facilitator/coach van Moovs.

Resultaten

Best Year Yet® levert voordelen op voor uw organisatie en u als individu.

 • Pragmatisch ambitie en ontwikkelplan
 • Verbetering prestaties
 • Oplossen verborgen hindernissen
 • Snel en simpel te implementeren
 • Duidelijkheid over vitale issues
 • Heldere richting en prioriteitstelling
 • Komt werkelijk tot leven in alledaagse ‘business’
 • Ruimte voor grote betrokkenheid
 • Persoonlijke doelstellingen in lijn met bedrijfsdoelstellingen zorgt voor persoonlijke motivatie
 • Verbeterd time management: weer greep op de tijd, balans
 • Commitment aan doelstellingen zorgt voor energie
 • Ondersteunende omgeving zorgt voor persoonlijke en professionele groei

Best Year Yet® heeft sinds 1990 gewerkt met verschillende teams en deelnemers in organisaties in alle soorten en maten – in vrijwel elke branche. Onze aanpak heeft bewezen dat deze menselijk potentieel vrijmaakt, wat blijkt te leiden tot positieve resultaten, telkens weer.