klanten-aan-het-woord

Interculturele communicatie

Cultuurgevoeligheid ontwikkelen
Leren overbruggen
Cultuurdimensies leren begrijpen
Eigen belemmeringen herkennen en keren

Waarom deze training?

We leven in een multiculturele samenleving en de organisaties zijn daar een afspiegeling van of moeten dat worden om succesvol te blijven. Echter in de omgang met de “vreemde ander” treden vaak communicatieproblemen op doordat mensen elkaar niet willen of kunnen begrijpen.

Wanneer een gesprek moeizaam verloopt, weten we vaak niet waar dat aan ligt. We voelen wel dat het gesprek stroef loopt en we voelen ons er ongemakkelijk bij. We kunnen echter niet benoemen waar de fricties liggen. Als hulpmiddel om de misverstanden op te sporen, introduceren wij het TOPOI-model. TOPOI staat voor: Taal, Ordening, Perspectieven, Organisatie en Inzet. Dit zijn de gebieden in de communicatie waar we eventuele misverstanden kunnen achterhalen.

Interculturele communicatie wordt omschreven als de interpersoonlijke communicatie waarin expliciet aandacht is voor de culturele factoren die van invloed op de communicatie zijn. Vanuit de systeemtheoretische invalshoek hangen deze culturele factoren niet alleen samen met iemands nationale of etnische achtergrond, maar evenzeer met sekse, leeftijd, sociale klasse, opleiding, seksuele voorkeur, beroep, religie en sociaal-geografische herkomst. Het TOPOI-model is dan ook een algemeen model dat voor elke communicatie inzetbaar is.

De training maakt u bewust van uw eigen achtergrond en welke invloed deze achtergrond heeft op uw communicatie met de "vreemde" ander. Daarnaast leert u middels het TOPOI -model cultuurgevoeligheden te herkennen en bespreekbaar te maken. Hierdoor verkleint u de afstand met "vreemde ander" en maakt u in de communicatie met de "vreemde ander" effectiever .

Programma punten

  • Kennis eigen cultuur
  • Kennis van andere culturen
  • Kennis van cultuurgevoeligheden
  • Overbruggen van cultuurverschillen
  • Uitleg van het TOPOI -model van Edwin Hofman
  • Kort en krachtige oefeningen die inzicht geven in onze opvattingen
  • Gesprekstechniek in de praktijk met acteur

Resultaten

Na de training is men zich meer bewust geworden van wat cultuur (concreet) inhoudt en is er meer inzicht gekregen in hoe cultuurverschillen doorwerken in het gedrag van en in de samenwerking. Men heeft handvatten aangereikt gekregen hoe met interculturele conflicten om te gaan en zien nieuwe mogelijkheden hoe men verschillen kan overbruggen Men accepteert dat overbruggen van beide kanten moet komen.