klanten-aan-het-woord

Effectief samenwerken

  • Stimuleren van krachten die het samenwerken versterken
  • Aanspreken van elkaars vermogens
  • Valkuilen in samenwerking zichtbaar maken
  • Verstevigen van communicatie binnen het team

Waarom deze training?

Ook wanneer de sfeer en de onderlinge verhoudingen binnen een team goed zijn, is het belangrijk om aandacht aan het team functioneren te blijven besteden.
Immers: plezier in het werk en het succes van het team valt of staat bij de samenwerking tussen de individuele medewerkers. Effectief samenwerken is bedoeld voor teams die naar zichzelf durven te kijken en samen graag (nog) verder willen. Uitgangspunt is om de huidige goede situatie te handhaven en te versterken, totdat optimale samenwerking is bereikt.

U krijgt inzicht in uw houding en welke invloed deze houding heeft op de samenwerking binnen het team. Met behulp van het in kaart brengen van kernkwaliteiten wordt het samenwerkingsproces geëvalueerd. Begrip en respect voor anderen zijn daarin belangrijke factoren. De trainer stimuleert de groep tot open en eerlijke communicatie.
De trainer zal de individuele leden aanspreken op functioneel dan wel disfunctioneel gedrag binnen het samenwerken. De krachten die het samenwerken versterken zullen naar de praktijk worden meegenomen. De valkuilen van vertrouwde samenwerking worden zichtbaar gemaakt.

In de training wordt een grote groepsopdracht uitgevoerd. De opdracht richt zich op het bouwen van een fysiek onderdeel gerelateerd aan de praktijk van het team. Op nader te bepalen wijze zal de gevoelde saamhorigheid afsluitend worden gesymboliseerd. De verankering naar de toekomst is een feit!

Programmapunten

  • Overleg, visie op de toekomst, doelintegratie
  • Aanspreken van creativiteit
  • Rekening houden met externe factoren
  • Individuele kwaliteiten, beperkingen en fysieke vermogens
  • Optimaal samenspel binnen tijdslimieten

Resultaten van de training

Na de training kunt u elkaars kwaliteiten benoemen en respecteren. U bent in staat op constructieve wijze feedback te geven aan en te ontvangen van uw collega-teamleden. U weet hiermee conflicten te voorkomen dan wel snel en effectief te hanteren. U beschikt over alle handvatten om de communicatie en samenwerking binnen uw team optimaal te laten verlopen. De groepsopdracht levert een fysieke herinnering, die u als team meeneemt naar uw werkplek.