klanten-aan-het-woord

High Performance Team

  • Van groep naar team
  • Heldere focus
  • Leren van en met elkaar
  • Synergie
  • Acceptatie van verschillen

Waarom dit traject?

Organisaties zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om hun management en staf productiever te maken en hun bedrijf winstgevender. Veel organisaties vestigen hun hoop op training & development, maar worden daarin alleen maar teleurgesteld. Andere ontwikkelen rigoureuze strategische plannen die hen zelfs niet in de buurt brengen van de beoogde resultaten. “het gemiddelde team behaalt slechts 63% van de doelen in zijn strategische plannen”.

Vanwaar deze kloof tussen ambitie en resultaat? Wat zit er in de weg om resultaten te realiseren? De belangrijkste indicatoren zijn de team-competenties: hoe goed communiceert het team, in hoeverre schaart het zich achter initiatieven van de top, creëert het korte- en lange termijnplannen en spreekt men elkaar aan op het leveren van resultaten (output) in plaats van op werkwijze (input).

Als u zich ervan bewust bent dat de mensen uw organisatie vormen. Meer dan de strategie, het marketingplan, het IT-systeem of de financiële opzet met spreadsheets, managementinformatie en voorspellingen. Dan is dit traject gericht op uw mensen de sleutel tot uw succes. Om uw organisatie te transformeren, transformeert u uw mensen. Laat uw medewerkers op een krachtige wijze met elkaar samenwerken, geef hun gelegenheid om persoonlijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen performance en die van het gehele bedrijf. Dit zal keer op keer meetbare verbeteringen genereren. De crux is ervoor te zorgen dat iedereen in de organisatie – inclusief uzelf – de juiste attitude heeft en de juiste acties onderneemt om resultaten te boeken, keer op keer. Met Best Year Yet als methode realiseren wij die resultaten.

Programmapunten

  • Terugblikken in het verleden en hiervan leren
  • Beperkende attitudes en overtuigingen onderzoeken en veranderen
  • Gezamenlijke top-tien van prioriteiten
  • Maandelijkse terugkomsessies om de voortgang te bewaken en te leren van wat er gebeurt

Resultaten

Topprioriteiten worden geïdentificeerd en de voortgang in de uitvoering wordt periodiek
gevolgd. Door het bereiken van deze prioriteiten, jaar na jaar, draagt dit traject meetbaar bij aan meerjarige groei. Er is een gegarandeerde communicatie en er wordt gewerkt volgens de afspraken. Het topmanagement hanteert een eenvoudige aanpak om prestaties te volgen en koerswijzigingen door te voeren. Dit alles leidt tot een prestatiecultuur.