klanten-aan-het-woord

Teamprofiel

 • Effectief samenwerken
 • Persoonlijk profiel
 • Kwaliteiten benutten
 • MBTI
 • Insights

Waarom deze training?

Teams zijn samen verantwoordelijk voor het totale resultaat. Om dit te kunnen realiseren zal men op effectieve wijze moeten samenwerken. Dit vereist dat men elkaar (beter) leert kennen om zodoende optimaal gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Vanuit deze situatie ontstaat synergie hetgeen garant staat voor een beter resultaat. Wij gebruiken diverse methodes om tot een teamprofiel te komen. Dit kan met MBTI of Insights.

Programmapunten

 • Toelichting theorie (MBTI of Insights)
 • Oefening en toepassing van profiel
 • Uitslag vragenlijst: persoonlijk profiel
 • Hoe zit ons team in elkaar?
 • Waarderen van sterke punten
 • Hoe verder … onze eerste stap als team.

Resultaten

Teamgenoten kennen hun verschillende persoonlijkheidstypen de MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) of kleurtypes van Insights. Ze weten hoe ze hun krachten samen het beste kunnen gebruiken en benutten. Daarnaast zijn er concrete plannen voor in de toekomst en dragen gezamenlijk bij om (afgesproken) resultaten te realiseren.