klanten-aan-het-woord

Zelfsturende teams

 • Collegiaal coachen
 • Teamverantwoordelijkheid

Waarom deze training?

Steeds meer teams bestaande uit professionals werken zelfstandig. De hiërarchie verdwijnt en de persoonlijke verantwoordelijkheid neemt toe. Steeds vaker worden teams geformeerd rondom een project, klant, proces of dienst. Om teams te helpen op weg naar zelfsturende teams en collegiaal coachen als vanzelfsprekendheid in te zetten om iedere dag beter te presteren, bieden wij teams de mogelijkheid zich te ontwikkelen. Daarnaast gebruiken we diverse vormen van nieuwe (social) media om teams ook op afstand met elkaar te laten samenwerken. De gezamenlijke verantwoordelijkheid en het gezamenlijke doel zorgen voor een hoge bevlogenheid en motiveren de teamleden tot hoge prestaties. Medewerkers hebben binnen zelfsturende teams meer vrijheid en eigen beslissingsbevoegdheid. De praktijk wijst daardoor uit dat er minder stress en minder verzuim plaatsvindt.

Programmapunten

 • Teamprofiel (op basis van ViA, Insights, MBT)
 • Visie van het team en doelstelling
 • Vaststellen van interne organisatie
 • Vormen van overlegstructuur
 • Creëren van samenwerking
 • Werken met een flexi matrix
 • Sociaal dilemma in samenwerken
 • Teamcoaching op afstand (oefenen met webinar)
 • De kracht van delen – connect, community, co-creatie

Resultaten na de trainin


Na deze training heeft het team elkaar nog beter leren kennen in relatie. Zij hebben een heldere visie. Er is een interne organisatie vastgesteld op basis van kwaliteiten met bijbehorende teamdoelen. Het team werkt vanuit een heldere structuur samen en heeft mogelijkheden ontdekt om elkaar te stimuleren en te coachen.