klanten

Wat je duurzaam doet, doe je blijvend goed.”

Salescultuur

 • Systematische aanpak voor een sales cultuur
 • Waardengestuurd leiderschap
 • Identiteit van de salescultuur

Waarom dit Business Programma?

Welke positieve en welke beperkende waarden zijn cruciaal in een accountmanagementteam of in een sales team? Is iedereen zich bewust van het feit welke salescultuur leidend is om tot succes te komen? Welke positieve waarden moet een sales team behouden? Welke belemmerende waarden moeten verwijderd worden uit de salescultuur? Is de huidige salescultuur te diagnosticeren? Ja! Voor onderzoek op het gebied van salescultuur is Moovs aangesloten bij een internationaal netwerk van adviseurs (Richard Barrett & associates), dat inmiddels al vijftien jaar werkt met bedrijfstransformatiemodellen en –instrumenten. De instrumenten bieden een raamwerk om het bewustzijn van de belangrijke waarden en salescultuur in kaart te brengen. Middels de corporate transformation tool van Richard Barrett, kan een diagnose gemaakt worden. Het heeft een benchmark met andere salesorganisaties om vast te stellen welke waarden er in uw salescultuur leidend zijn.

Het onderzoeksmodel bevat zeven niveaus van bewustzijn, die de groei van een accountmanagement of salescultuur beschrijven. De niveaus worden als volgt beschreven:

 1. Sociale verantwoording
 2. Strategische verbindingen
 3. Sterke cultuur/identiteit
 4. Doorlopende vernieuwing
 5. Organisatorische effectiviteit
 6. Harmonieuze relaties
 7. Financiële veiligheid

Voor persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsniveaus zijn soortgelijke beschrijvingen en typeringen beschikbaar.

Programmapunten

 • Onderzoek alle medewerkers van het team (inclusief leiding) via internet
 • Het verwerken en analyseren van de resultaten
 • Rapportage en presentatie resultaten
 • Definiëren van gewenste salescultuur
 • Acties te bevordering van gewenste salescultuur
 • Implementatie van de salescultuurverandering

 Resultaten

 • inzicht in de bestaande en gewenste salescultuur en de verschillende salesculturen
 • inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen bovengenoemde resultaten
 • inzicht in mogelijk belemmerende waarden en mate van verloren energie (entropie)
 • inzicht in het ontwikkelingsniveau of –fase van het team/de organisatie
 • actieplan voor salescultuurbevordering met een koppeling naar lopende of voorgenomen veranderingen in het sales-of accountmanagement team

 

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.