klanten

Wat je duurzaam doet, doe je blijvend goed.”

Salestraining (B2C) 3 sleutels voor succesvol verkopen®

 • Optimaliseren van verkooptechnieken
 • Persoonlijk contact met klanten intensiveren
 • Met succes een verkoopgesprek voeren
 • Meer bieden dan uw potentiële klant verwacht

Waarom deze training?

Deze training is door Moovs ontwikkeld om de klantvriendelijkheid en verkoopgerichtheid van u en uw medewerkers te vergroten. Het persoonlijk contact met de klant wordt geoptimaliseerd door op een professionele manier contact te maken. Klantencontact en daarmee klantenbinding is essentieel in een tijd waarin de concurrentie steeds agressiever wordt en het belangrijk is uw organisatie van de rest te onderscheiden.

Deze training is gebaseerd op het door Moovs ontwikkelde model "3 sleutels voor succes". Dit model gaat ervan uit dat er drie sleutels, oftewel drie elementen nodig zijn om een succesvol verkoopgesprek te voeren: Spirit, Selling en Scoren. Elk van de drie elementen met hun bijbehorende vaardigheden en competenties zullen in de training uitvoerig aan bod komen. Hierbij oefent u met doelgericht luisteren en inschatten wat de klant precies nodig heeft. U leert koopbezwaren te herkennen en te weerleggen of weg te nemen. Ook het op enthousiasmerende wijze aanreiken van oplossingen (producten) is een onderdeel van deze training.

Na het volgen van deze training zult u in staat zijn om deze vaardigheden toe te passen en zo uw eigen verkoopgesprek tot een succes te laten leiden en de klant niet alleen iets te verkopen, maar zelfs aan u te binden!

Programmapunten

 • Uitleg model "3 sleutels voor succes"
 • Behandeling 1e sleutel Spirit
 • 6A-verkoopgespreksmodel
 • Vaardigheden ontwikkelen: luisteren, samenvatten, doorvragen door middel van oefening. Dit om relevante informatie over de wensen van de klant in te winnen en hierop in te spelen.
 • Behandeling 2e sleutel Selling: diverse verkooptechnieken
 • Behandeling van 3e sleutel Scoren: basisverkoop en extra verkoop
 • Klantvriendelijk en verkoopgerichtheid als leidraad van de dag

Resultaten van de training

Na deze training bent u in staat om verschillende golflengtes in de communicatie te benoemen en hierop in te spelen. U bent in staat om klantvriendelijk en verkoopgericht gesprekken te voeren. U identificeert de wensen van de klant en speelt hier professioneel en verkoopgericht op in. U bent in staat de 'deal' te maken en de klant het gevoel te geven graag terug te willen komen naar uw organisatie. U bevordert de verkoop door actief handelen en diverse vormen van upselling.

 

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.