klanten

Wat je duurzaam doet, doe je blijvend goed.”

Masterclass

  • Pressure cooker van de service training
  • Walk your talk
  • Enthousiasmeren

Waarom een masterclass?

Een Masterclass heeft tot doel dat de directie een gedeelde visie op service & hospitality heeft en deze kan uitdragen in de organisatie. Tijdens de masterclass participeert de directie vanuit het principe van Walk Your Talk waarbij zij een verkorte training volgen (pressure cooker) met elementen van de medewerkers training.
Principe I is het enthousiasmeren om de gewenste nieuwe situatie te creëren. Principe II is ‘walk your talk’ waarbij het uitgangspunt is dat u zelf het gedachtengoed van de nieuwe situatie laat zien.

Programmapunten

  • Strategische noodzaak en plaats traject in strategie en visie
  • Ervaren van de training voor management en medewerkers
  • Rol in het vervolg: aansturing management

Resultaten

Na de masterclass is er draagvlak en alignement gecreëerd bij de directie om de nieuwe gewenste situatie uit te dragen aan het management en medewerkers.

 

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.