klanten

Wat je duurzaam doet, doe je blijvend goed.”

Toolkit

Moovs adviseert veel aandacht te besteden aan de borging om de gewenste resultaten te verkrijgen. Er kan een breed scala aan borgingsactiviteiten worden ingezet. Vanuit de visie van Moovs is voor 20% de trainingsinterventie en 80% de borging bepalend voor het succes van daadwerkelijke gedragsverandering. De rol van de leidinggevende als veranderingsaanjager is hierin cruciaal. Immers: verandermanagement = verander management. Daarom wordt er veel geïnvesteerd in het excellent maken van leidinggevenden en worden hulpmiddelen ontwikkeld voor op de werkplek. Lees hier meer over werkplek leren.

Een toolkit kan op vele manieren worden vormgegeven. Het heeft als doel om voor een aantal maanden mensen opdrachten te geven om het geleerde in de praktijk toe te passen.
Moovs heeft veel toolkits ontwikkeld. Voorbeelden van onderdelen uit een toolkit zijn:

  • Buttons die men als compliment kan uitdelen op gewenste servicegedragingen of onderlinge gedragingen aan collega’s met ‘leuke’ teksten
  • Opdrachtenkaartjes met opdrachten die men gedurende de dag kan doen in het klantcontact om uit te proberen (eventueel gekoppeld aan dobbelsteen met de service beloften)
  • Persoonlijk actieplan bespreken aan de hand van een vast stramien
  • Bijzondere momenten posters
  • App-magazine met uitspraken van collega’s, klanten, refresh van geleerde, filmpjes, foto’s etc.

Moovs doet tijdens het samenwerkingsproces een aantal suggesties voor borging c.q. denkrichtingen die we nader kunnen uitwerken.

Hieronder vindt u voorbeelden van interventies die gecombineerd of los kunnen worden ingezet.