uniek

"Succes is pas succes als het zichtbaar is."

Resultaten

Resultaat en bewezen effectiviteit

Opleiden en trainen is een kostbare zaak. Het is daarom van belang dat we heldere afspraken maken over de te meten resultaten en de wijze van meting. Om de effecten van de interventies te bepalen en de waarde van de leerinterventies zichtbaar te maken, gebruiken wij de ROI methodologie. Om te bepalen waar men nu staat als organisatie adviseren wij een meting te doen op de belangrijkste KPI’s. Op deze wijze kunnen we ook op de KPI’s zien welke ontwikkeling er wordt gemaakt. Bij de start kunnen we definiëren op welke gebieden we resultaten willen meten. Door dit bij de start te doen, kunnen we effecten van interventies meten en deze herhalen over langere tijd. Dit biedt de mogelijkheid tussentijds bij te sturen en op langere termijn te kunnen beoordelen of de gestelde doelstellingen zijn bereikt.

Wij onderscheiden 5 gebieden waarop we resultaten kunnen meten:

  • Indicatoren voor reacties van deelnemers en andere betrokken zoals bruikbaarheid, relevantie voor de functie, motivatie etc.
  • Indicatoren voor impact zoals productiviteitsverbetering, salesresultaten, klanttevredenheid, etc.
  • Indicatoren voor leereffecten zoals competenties, kennis, vertrouwen/lef etc.
  • Indicatoren voor toepassing zoals mate van gebruik, afgeronde acties, etc.
  • Indicatoren voor return on investment zoals ROI%, Benefit-Cost Ratio etc.

 roi