uniek

"High perfomance organisaties willen de beste trainingscontent in de wereld."

ThomasLeland

logo ThomasLeland

ThomasLeland werkt samen met organisaties om doelstellingen te behalen op het gebied van verandering en aanpassingsvermogen. We richten ons op de culturele grondslagen van gedrag en prestatie om duurzame wijzigingen, aanpassingen en betrokkenheid van de belanghebbenden te bewerkstelligen.

Ons unieke antropologische perspectief en etnografische methode leveren verassende resultaten op. Van inzicht tot uitwerking, leveren we oplossingen om:

  • Strategie en cultuur op elkaar af te stemmen
  • Management teams te creëren, die hoogwaardige prestaties leveren
  • Diversiteit & Inclusie strategieën voor de volgende generatie te implementeren

Client Service

Wij bij ThomasLeland:

Werken zij aan zij met cliënten — als "outsiders aan de binnenkant" — om onconventionele oplossingen te ontwikkelen en te implementeren die bijdragen tot het behalen van transformatieve doelstellingen en het oplossen van hardnekkige organisatorische uitdagingen.

Werken binnen geografieën en industrieën met private, gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties.
Gebruiken voor cliënten een uniek model met vier fases. Sommige cliënten werken binnen alle vier, terwijl anderen zich op een of meerdere fases richten, afhankelijk van hun specifieke wensen.

Inzicht & Initiatieven

We streven naar doordacht en praktisch leiderschap op diverse gebieden die essentieel zijn voor de service van onze cliënten. Samen met onze cliënten en alliantie partners, doen we aan gericht onderzoek, ontwikkeling en denktank initiatieven om zowel theorie als praktijk te verbeteren.

We richten ons op de volgende initiatieven. Hierover spreken en schrijven we regelmatig en we geven er voorlichting over. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Het Ervaringsproject

Subjectieve ervaringen van individuen en groepen zijn de drijvende kracht achter transformatie en veranderende identiteit. Het is een factor in motivatie, samenwerking en het nemen van beslissingen, die vaak over het hoofd wordt gezien, genegeerd geminimaliseerd en onderschat. We willen de bewustwording van deze essentiële motor voor hoge prestaties versterken en managers helpen om hun energie bewust en kundig te richten op het creëren van optimale ervaringen binnen hun invloedsfeer. Door etnografische analyses willen we (a) de specifieke en algemene variabelen van ervaring binnen en over organisatorische contexten en groepen en (b) de impulsen die helpen om ervaringen te optimaliseren en succesvolle verandering, transformatie en aanpassingen te creëren, aan het licht brengen en begrijpen.

Het Inclusieve Leiderschap Initiatief

Inclusief Leiderschap is een opkomend managementmodel dat steeds relevanter wordt in de dynamisch complexe economische, sociale en culturele onderlinge verwevenheid. Inclusieve leiders overstijgen traditionele grenzen, barrières en beperkingen. Het transformeert individuele, organisatorische en maatschappelijke identiteit om constructief potentieel te optimaliseren en betere resultaten te bewerkstellingen. Dit initiatief is een doorlopend streven om dit dynamische leiderschapsproces te onderzoeken en te documenteren, nieuwe inzichten te verwerven en om manieren te ontwikkelen om managers te helpen de multidimensionale uitdagingen aan te gaan met onze globale, complexe en verbonden wereld.

Capaciteitsopbouw

De capaciteitsopbouw oplossingen van ThomasLeland zijn op maat geconfigureerd voor de specifieke contexten en doelstellingen van onze cliënten. Bij het ontwerpen van onze oplossingen, putten we uit onze eigen methodes, inhoud en middelen, alsmede uit die van onze alliantie partners. We werken tevens samen met andere (derden) dienstverleners als cliënten meerdere oplossingen willen integreren.

Onze oplossingen omvatten:

  • Accelerated Teaming™
  • DIL Practitioner™ Certification - Uw betrokkenheid bij Diversiteit & Inclusie naar het volgende niveau tillen
  • ImpACT™ Coaching - Stelt individuelen en kleine groepen in staat om transformatieve organisatorische veranderingen te leiden
  • Leadership Development Experience™ - Ontwikkelen van leiders van groot naar buitengewoon